Hem / Utbildning och mötesplatser

Utbildning och mötesplatser

RF-SISU Halland anordnar utbildningar och temakvällar inom en rad olika ämnen. Utbudet är ständigt levande för att passa föreningarnas behov.

RF-SISU Halland är en regional del av SISU idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget studieförbund.

Utbildningar inom en rad områden 

I vårt utbud hittar du idrottsövergripande utbildningar som hålls efter samma kursplan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Med idrottsövergripande menas att de är utformade för att passa alla, oavsett idrott.

Vi erbjuder också lokalt framtagna kurser som spänner över flera olika ämnesområden, exempelvis ledarskap, kost, träningslära och föreningslära.

Sprid kunskapen i föreningen 

Våra utbildningar och mötesplatser är forum för både lärande och nätverkande. Vi bjuder in föreningar över hela länet, inom alla idrotter, vilket möjliggör möten och erfarenhetsutbyte över kommun-, idrotts- och föreningsgränser.

Målsättningen är att varje utbildningstillfälle ska ge ringar på vattnet. Efter att du deltagit i någon av våra utbildningar ser vi gärna att du sprider kunskapen vidare i din förening genom att starta en lärgrupp.

Lämna önskemål på utbildningar 

På vår hemsida hittar du alltid information om de utbildningar som vi har på gång. Är det något du saknar i vårt utbud får du gärna höra av dig med önskemål till oss. 

Sök aktuella utbildningar här