Värdefulla samtal med barn och unga

Vill ni prata värderingar? Skulle ni behöva lyfta hur man är en schysst kompis? Har just ert lag behov av att fundera över självkänsla och kroppsideal? I så fall kan Värdefullt vara något för er.

- Vi utgår alltid ifrån det behov som finns i just er förening, ert lag eller er träningsgrupp, säger Felicia Lindahl, idrottskonsulent på RF SISU Halland.

Värdefullt är ett koncept som nu funnits ett antal år. I grund och botten handlar det om att samtala om och belysa frågor som rör beteenden och värdegrund i föreningen. Allt för att skapa en verksamhet där så många barn som möjligt mår bra och vill vara med så länge som möjligt. Genom att fånga upp och ringa in de frågor och värderingar som är viktiga för just er verksamhet hoppas vi kunna stärka både laget och individen.

- Många gånger blir det väldigt bra samtal. Ibland börjar det lite trevande, men efter en stund, när alla känner sig trygga, brukar samtalet börja flyta.

- Jag har varit med om lag som från början varit väldigt tveksamma och ifrågasatt varför vi överhuvudtaget ska göra det här, till att efter samtalet säga att liknande samtal borde finnas med under varje träning, säger Felicia Lindahl.

Tanken med Värdefullt är att goda samtal om viktiga frågor stärker individen. Och en stark, självständig individ som trivs och känner sig delaktig skapar i förlängningen också ett starkare föreningsliv.

- Vårt mål är att stimulera till fler goda samtal om viktiga frågor med barn och ungdomar ute i våra föreningar, säger Felicia Lindahl.

Möjliga teman för Värdefullt

Tema Kamratskap:

God kamratskap är grunden för att ett lag eller en träningsgrupp ska utvecklas och ha roligt tillsammans. När vi pratar kamratskap inom ramen för Värdefullt brukar vi börja med att prata om vad som är en bra kompis och hur vi i laget vill att en god lagkompis ska vara och uppträda. Barnen brukar då ganska snabbt komma fram till ett antal egenskaper såsom snäll, omtänksam, glad och rolig till exempel. Men allt det där är ord som inte betyder något om man inte har pratat igenom vad orden faktiskt betyder för oss i laget. Steg två i processen brukar därför vara att fördjupa diskussionen och förståelsen genom att definiera vad vi i vår grupp faktiskt tycker att snäll, omtänksam och så vidare betyder. Ibland pratar vi också om vikten av att vara välkomnande och hur vi just i vårt lag gör för att ta hand om nya lagkompisar på ett schysst och inkluderande vis. Sammantaget brukar det här temat skapa viktiga diskussioner och stärkta band mellan medlemmarna i gruppen.

 

Tema beteenden och attityder:

Ett tema som i grunden också handlar om hur vi uppträder och beter oss mot varandra. Men för träningsgrupper med ungdomar är vår erfarenhet att det här tilltalet funkar bättre. Vi brukar utgå ifrån ett antal situationer som ofta uppstår under träningen eller i omklädningsrummet till exempel. Vilka situationer vi väljer beror förstås på vilka behov och önskemål ni  har i just er träningsgrupp. Men ett exempel som vi ofta tar upp handlar om hur vi brukar bete oss mot varandra när någon gör ett misstag. Skrattar man rått åt varandra? Peppar man att prova igen? Stöttar man en kompis som blivit ledsen eller besviken eller låter man hen bara vara? Utifrån det som kommer fram försöker vi sedan bena ut vad som händer i gruppen om man gör på ena eller andra sättet. Ett annat exempel kan handla om vad man väljer att belöna och berömma. Får backar lika mycket beröm som forwards? Belönas en assist lika mycket som ett mål? Eller berömmer vi och uppmuntrar framsteg på vägen eller är det bara det färdiga resultatet som räknas? Ett tema som brukar skapa både aha-upplevelser och nya beteendemönster som hjälper laganda och viljan att prova nytt på vägen.

 

Lagkultur:

Det här är ett tema som på ett enkelt och väldigt tydligt sätt kan skapa nya normer kring hur vi faktiskt är och agerar i och runt träningarna. I samtalen brukar vi utgå ifrån de regler, rutiner och policys som föreningen har kring hur man ska agera i olika situationer. Nästa steg handlar om att gå vidare och diskutera hur just det här laget vill ha det tillsammans. Hur ska mobiltelefonen hanteras? Hur gör vi för att välkomna nya lagkamrater? Hur ser vi på vår träningstid? Hur gör vi om någon bryter mot kulturen vi skapat? Det här är några av de frågor samtalen brukar kretsa kring. Men för att en lagkultur ska bli just en lagkultur är det förstås ni som bestämmer vilka frågor som är viktiga hos just er.

 

Sociala medier:

Sociala medier är idag en stor del av många ungdomars liv. Och just därför kan det vara viktigt att få koll på vilka sociala medier som används i just ert lag eller er träningsgrupp? Minst lika viktigt som att få korn på vilka medier som används är det att diskutera hur de används.Hur tänker man vad man lägger ut, hur man kommenterar, hur man kan hantera negativa kommentarer och så vidare. Någonstans här brukar samtalet glida in på kränkningar, vad det är, vem som avgör om det faktiskt är en kränkning och hur man kan undvika det.

 

Självförtroende och Självkänsla

Tonåren och åren däromkring är en tuff tid för många av våra barn- och ungdomar. Man funderar kanske mycket över sig själv, sitt eget värde. Frågor som vem är jag, vilken plats har jag i gruppen och duger jag verkligen till tar ofta mycket både tid och plats. Och vår tid med en allt större fixering kring utseende och yta riskerar att späda på det här ytterligare. För att motverka det vill vi, genom Värdefullt, erbjuda ungdomar att faktiskt prata om självkänsla, om kroppen, om utseendets betydelse och vad som egentligen betyder något. Vi vill också att ungdomarna ska våga prata om hur de mår. På så vis kan vi skapa en motvikt till alla de osunda ideal som floerar både här och där. Allt för att så många ungdomar som möjligt ska få känna att de duger precis som de är!

 

Vad pågår i ert lag?

Vilka frågor rör sig under era träningar? Vilka utmaningar skulle just ert lag, er träningsgrupp eller er förening behöva arbeta med? Vi skrädddarsyr självklart lösningar som passar just era behov. Inga frågor är för stora, inga frågor är för små!

Barnkonventionen blir lag - Hur jobbar ni i er förening?

Från 2020 är barnkonventionen lag. Vi jobbar i enlighet med barnens spelregler som grundar sig i ett barns perspektiv på idrottande. Hur jobbar ni med barnens perspektiv i er förening? Utifrån era behov och önskemål kan vi skapa ett arbetsunderlag med just er förening i fokus. Tillsammans med er vill vi stötta utvecklingen av er verksamhet!

Ta kontakt med idrottskonsulent Felicia Lindahl för att boka in ett besök i er förening!