Rörelsesatsning

RF-SISU Halland har i flera år arbetat med en rörelsesatsning för att minska stillasittandet bland barn och unga. Det gör vi genom att skapa samverkan mellan skolor och föreningar. 

Är ni som skola eller förening intresserade av satsningen? Kontakta oss!