Teater som väcker tankar

Forumteatern utökar med nya målgrupper och tar klivet från sommaren in i hösten. Ta del av en kostnadsfri aktivitet som väcker tankar och skapar goda samtal. Vi vänder oss till såväl barn som ledare och föräldrar. Årets tema: Ny syn på träning.

Vad är Forumteater?

Vad är forumteater? Forumteater är en typ av rollspel vars syfte är att få publiken engagerad i handlingen. Ungdomarna i Forumteatern kommer till er förening och spelar upp scener som problematiserar vardagliga men viktiga händelser i idrottsmiljön. Sedan är det publiken som kommer med lösningen!

2022-års tema: Ny syn på träning

I en ny syn på träning är utvecklingen av rörelseförståelse i centrum. Rörelseförståelse kommer av engelskans physical literacy och är en helhetssyn på fysisk aktivitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar: den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Tanken är att träning ska utveckla individens förmågor inom alla fyra delar

Till vem vänder sig Forumteater?

Forumteatern vänder sig till barn i åldern 7-13 år, och även till föräldrar. Föreställningen tar cirka 30 minuter och genomförs till en publik mellan 10-20 personer. Är ni fler än 20 personer delas gruppen upp i mindre grupper och spelas i flera omgångar.

Idrottsskolan eller lägret 

Föreställningen är ett kul avbrott i klubbens ordinarie verksamhet. Välj ett lämpligt tillfälle, exempelvis vid idrottsskolan, lägret eller varför inte i samband med en träning.

Boka en kostnadsfri föreställning till din förening. Antalet speltillfällen i varje förening är obegränsat.