Hem / Föreningsutveckling / Satsningar för barn och unga

Satsningar för barn och unga

RF-SISU Halland arbetar med flera specifika satsningar. Satsningarna har olika bakgrund, finansieras med olika medel och riktar sig till olika målgrupper, men arbetet utgår alltid från samverkan med idrottsföreningar och förbund. Samverkan sker också brett med region, kommuner och andra aktörer. 

För barn och unga 

Här har vi samlat de satsningar som riktar sig till barn och unga: 

Värdefullt 

Forumteater 

Unga ledare 

Rörelsesatsning

Unga volontärer