Hem / Föreningsutveckling / Inkludering och jämställdhet / Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet som innebär att sjukvårdspersonal skriver recept på motion som komplement till, eller ersättning, för läkemedel eller annan behandling.

Fysisk aktivitet på recept kan utföras som en egen aktivitet och/eller som en organiserad aktivitet inom en förening eller hos en annan aktör. Vardagsaktivitet och att bryta stillasittande kan vara en del av ordinationen.

Region Halland ansvarar för utvecklingen av FaR på regional nivå i samverkan med RF-SISU Halland sedan 2001. Till stöd för förskrivaren finns förutom FYSS en lokal aktivitetskatalog som underlättar arbetet med att hitta rätt aktivitet för patienten. 

Här hittar du kataloger för 2022

Halmstad

Hylte

Laholm

Falkenberg

Varberg

Kungsbacka

Vad, när och hur?

I respektive kommuns aktivitetskatalog finns motionsaktiviteter uppdelade per kommun och aktivitet. Där finns även information om tid, plats, pris och hur man anmäler sig.

Utifrån vad som erbjuds i respektive kommun, är aktiviteterna i katalogen  indelade i följande ordning:

Utegym, cykelleder, upplysta motionsspår, vandringsleder mm.

Kostnadsfria aktiviteter

Aktiviteter med subventionerat pris mot uppvisande av FaR-recept

Övriga aktiviteter (indelade ortsvis)


Under 2020 skrevs i Halland totalt 1180 recept  (1 929 under 2019). 374 recept var till aktiviteter på nivå 1, jämfört med 646 recept för aktiviteter på nivå 1 under 2019.


Arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR) har utvecklats kontinuerligt sedan starten 2001, och med stöd av rekommendationer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer har förskrivningen ökat markant de senaste åren, förutom 2020 när coronapandemin gjorde att verksamheten gick ner.

Regionstyrelsen har beslutat att arbetet med FaR ska utvecklas vidare och att nuvarande struktur med aktiviteter på olika nivåer ska avslutas. Konkret innebär det att nivå 1 inte kommer att finnas kvar från årsskiftet. ​

För att veta mer om FaR kan du läsa mer på hos organisationer som FYSS, och 1177

FaR info på Region Hallands vårdgivarwebb. Region Halland vårdgivarwebb 

Vill ni veta veta mer? Kontakta oss på 035-177400 eller mejla This is a mailto link.

 

Kontakt

Peter Gårdestedt

Verksamhetschef Idrott och samhälle

070-2899032

This is a mailto link