Hem / Föreningsutveckling / Inkludering och jämställdhet

Idrotten inkluderar

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder. Alla ska ha samma möjlighet att vara med och forma sin förening och sitt deltagande i idrottsrörelsen oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. 

RF-SISU Halland arbetar för inkludering och jämställdhet genom föreningsutveckling. Det är en grundförutsättning för föreningens utveckling på alla plan. Därför stöttar vi föreningar i att utveckla helheten och därigenom skapa inkluderande verksamheter där alla är välkomna och olikheter ger styrka. Vi finns som stöd och bollplank i ert jämställdhets- och inkluderingsarbete.

Ta kontakt med er idrottskonsulent för mer information. De kan även guida er genom de sökbara medel som finns.  

Inkludering i din förening

Idag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att uppnå inkludering behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer. 

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening? 
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara inkluderande hos oss?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Jämställdhet

Jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrott. Vi vill att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma inflytande inom idrottsröreslen, oavsett om du är aktiv, ledare eller styrelsemedlem. 

RF-SISU Halland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, för att forma en mer jämställd idrott. 

Jobbar din förening med jämställdhet? Använd Checklistan 

För att se över hur din förening eller förbund ligger till med jämställdhetsarbetet i jämförelse till idrottens jämställdhetsmål kan ni ladda ner vår checklista. 

Checklista för jämställdhet  

Lärgruppsplan

Utveckla föreningens jämställdhetsarbete i samverkan med RF-SISU Halland. Våra idrottskonsulenter stöttar er med konkreta arbetsmetoder för att bland annat identifiera normer och skapa en plan för att åtgärda eventuella brister. 

När ni använder folkbildningens verksamhetsformer och redovisar det till oss skapas en resurs. Resursen kan ni sen kan använda till studiematerial, mötesplatser, föreläsare eller annat som bidrar till att utveckla föreningen och dess individer. 

Visa att ni jobbar med jämställdhet

Här finns skyltar i olika format som visar att er förening har med jämställdhetsperspektivet i er verksamhet. Ladda ner skylten i A3 till er anläggning eller klubbstuga och lägg gärna bilden i sociala medier.

Jämställdhet Halland skylt (pdf)

Jämställdhet Halland skylt (jpg)

Vill ni veta veta mer? Kontakta oss på 035-177400 eller till This is a mailto link