Hem / Föreningsutveckling / Idrott i förening − hela livet / Idrott 65 + / Idrott hela livet

Idrott 65 + en självklar del av svensk idrottsrörelse

Varför Idrott 65+?

Kunskapen om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för män och kvinnor över 70 år ökar. Mycket tyder på att kroniska sjukdomar i samband med åldrande lika ofta beror på fysisk inaktivitet som på åldrandet i sig. Träning och motion kan förebygga ohälsa, samtidigt som gemenskapen och det sociala sammanhanget i en idrottsförening leder till ökat välbefinnande och därigenom stärkt hälsa.

Seniorbarometern

På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern genomfört en studie med seniorer i åldrarna 60-80 år. Med syfte att närmare
förstå den äldre målgruppen undersöker vi i den här rapporten vad seniorer gör en typisk dag, hur de mår och ser på begreppet hälsa, vad som intresserar dem samt hur de motionerar och vad som motiverar äldre till eller hindrar dem ifrån rörelse.

Läs mer om seniorbarometern 2021 här.

Idrott 65+ ger möjlighet till aktivt liv

RF-SISU Halland vill genom satsningen Idrott 65+ skapa förutsättningar för fler att genom idrottsföreningar få möjlighet till ett aktivt liv. Målgruppen 60 plus växer och är viktig för hela samhället, inte minst för idrottsrörelsen som medlemmar, ledare och funktionärer.

Bakgrund:

RF-SISU Halland var ett av sex pilotdistrikt som tog del av Riksidrottsförbundets satsning mot Idrott för äldre under 2020 - 2021.  
Under 2022-2023 jobbar alla RF-SISU distrikt med Idrott 65+ och vi på RF-SISU Halland är redo att fortsätta stödja det halländska föreningslivet i att inkludera målgruppen ännu mer. 

Målet är att verka för idrott i förening hela livet genom att få fler att vara fysiskt aktiva och hitta till idrottsrörelsen.

imagecwuqg.png

 

Exempel på föreningar som arbetar med målgruppen

I Eldsberga gymnastikförening ville man utveckla träningspassen. Numera kör föreningen vissa pass med två ledare för att visa två olika sätt att genomföra en övning. Detta är ett superenkelt sätt för att inkludera och anpassa på vilken nivå man är. Eldsberga har också köpt in stolar så att de kan köra sittgympa utomhus.

Varbergs discgolf har startat träffar för målgruppen 60+ på måndagar. De fick stöd för att köpa in discar och för att nå ut till målgruppen och berätta om aktiviteten. På första träffen var det mycket uppskattat att detta har startats, ”aktiviteten gör det roligare att komma och gå”

Löftadalens dragkamp samverkade med Seniorer i Kungsbacka och bjöd in till en workshop för att fråga målgruppen vad dom ville ha. Det startades promenadgrupper med inslag av lättare träning. Nu har föreningen köpt in boken ”Hjärnstark” till alla medlemmar i gruppen. Boken är ett av de lärande material som lärgruppen har efter passet.

Korpförening Laholm har utvecklat sin verksamhet genom att de fått stöd till material, fika och tryckkostnader för att göra en bra verksamhet med rörelse för seniorer i Laholm. För att göra promenaden eller cykelturen lite roligare har föreningen aktiviteter där de är kontroller som ska passeras.

Vill er förening samverka med RF-SISU Halland kring verksamhet för äldre?

Det finns flera möjligheter att samverka med oss inom ramen för projektet Idrott 65+. Ta gärna kontakt med er förenings idrottskonsulent för att ta er förenings första steg mot att utveckla verksamhet för målgruppen.

Sök vårt projektstöd

Från och med april 2022 kommer det att finnas möjlighet för halländska idrottsföreningar att söka projektstöd för att starta eller utveckla verksamhet för målgruppen. Läs gärna mer här.

Ett av idrottsrörelsens övergripande mål är Livslångt idrottande:
”Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.” 

bågskyttwebb.jpg