Hem / Föreningsutveckling / Idrott i förening − hela livet / Förenings- och förbundsutveckling

Vi stöttar distriktets föreningar och förbund

RF-SISU Halland är stödorganisation till idrottsörelsen i Halland. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt specialdistriktsförbund (SDF) genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Konsulentstöd

Alla SDF och föreningar har en idrottskonsulent hos RF-SISU Halland knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just ditt förbund/förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av vår idrottskonsulenter.  

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Halland ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag till SDF:en. Syftet är att ge SDF:en ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. 

De olika ekonomiska stöden hittar du här

SDF-konferens

RF-SISU Halland vill ha ett nära samarbete med SDF:en. En del i det arbetet är att kontinuerligt anordna SDF-konferenser. Konferenserna ger möjlighet till dialog, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser.