Hem / Föreningsutveckling / Idrott i förening − hela livet

Idrott i förening − hela livet

Genom folkbildningens verksamhetsformer utvecklar vi idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. Ni kan alltid vända er till oss för stöd i utvecklings- och utbildningsfrågor. Vi arbetar med utveckling genom folkbildning och våra insatser utgår från era behov. 

RF-SISU Halland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation. Därmed har vi två viktiga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag. För att få kraft i förändringsarbetet mot idrottsrörelsens mål i Strategi 2025 behöver vi skapa förutsättningar för föreningar och förbund att göra sin egen förflyttning − genom folkbildningen.

Vi stödjer utvecklingen av idrott i förening – hela livet

Våra idrottskonsulenter verkar lokalt för att möta och stödja föreningarnas utveckling med anpassade insatser. Varje samverkande förening ska tillsammans med oss ta fram en plan för lärande och utveckling, en så kallad folkbildningsplan, med syfte att utveckla föreningen och dess medlemmar.

Genom att utveckla föreningarnas verksamhet bidrar föreningarna till samhällsnytta och skapar förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre att träna och tävla i förening under hela livet.

För att lyckas med en förflyttning av idrottsrörelsen i Halland och nå effekter av de fem utvecklingsresorna i föreningarna så tar vi utgångspunkt i föreningens eget behov.

RF-SISU Halland är anordnare av folkbildningsverksamhet, som arrangeras och genomförs i huvudsak av föreningarna.

RF-SISU Hallands basuppdrag

RF-SISU Hallands basuppdrag är att 

  • Företräda och samordna den regionala och lokala idrottsrörelsen
  • Stödja föreningar i sin utveckling
  • Erbjuda och anordna folkbildning
  • Erbjuda och genomföra idrottsövergripande utbildningar och mötesplatser
  • Vara en resurs till SF:s utveckling av föreningar
  • Fördela och följa upp stöd till föreningar

Basuppdraget är detsamma för alla 19 RF-SISU-distrikt i Sverige. 

Vill ni veta veta mer? Ring oss på 035-177400 eller mejla This is a mailto link