Hem / Föreningsutveckling / Bidrag och stöd / Projektstöd IF / Projektstöd IF: Idrott 65+

Projektstöd Idrott 65+

RF-SISU Halland var ett av sex pilotdistrikt som tog del av regeringens satsning mot Idrott för äldre 2020-2021.  
Under 2022-2023 jobbar alla RF-SISU-distrikt med Idrott 65+ och vi på RF-SISU Halland är redo att fortsätta stödja det halländska föreningslivet i att inkludera målgruppen ännu mer. 

Projektstödet Idrott 65+ är nu öppet och sista ansökningsdagen är 31 oktober 2023. 
Vi hopppas att många av våra halländska föreningar söker projektstödet och ser de stora vinsterna i att erbjuda målgruppen en aktiv fritid.

Det finns två huvudområden som er förening kan beviljas stöd för:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Det går även att kombinera uppstart av ny verksamhet samt utveckling av befintlig verksamhet. 

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

  • Läger. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka
    individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.

Varje idrottsförening kan max söka 10.000kr/kalenderår.
Vid många ansökningar kan projektstödet ta slut innan ansökningsperioden är slut. 

För att olika idrotter och föreningar ska få ta del av projektstödet kommer RF-SISU Halland fördela projektstödet till föreningar inom olika specialidrottsförbund och kommuner.

Följande fyra kvalitetskriterier kommer att användas vid bedömning av inkomna projektansökningar:

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.

Föreningen behöver inte uppfylla alla fyra kriterier, men ska inkludera minst en.

Ta gärna kontakt med er idrottskonsulent och påbörja planeringen av er satsning.

Goda exempel på Hallandska föreningar som redan börjat.