Hem / Föreningsutveckling / Bidrag och stöd / Projektstöd IF / Projektstöd IF: Återstart

Projektstöd Återstart

Har er förening under pandemin tappat en stor del av er tidigare verksamhet? Nu finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för arbetet med att behålla och rekrytera nya medlemmar och starta verksamheten igen.

Vad innebär stödet?

Projektstöd IF Återstart ska stimulera en uppstart och riktar sig till särskilt utsatta föreningar. Stödet riktar sig framförallt till de föreningar som under pandemin tappat barn- och ungdomsverksamhet, och/eller deltagare med funktionsnedsättning.

Det finns två huvudområden som er förening kan beviljas stöd för:

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrotten
  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning

 

Vilka kan söka?

Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del (minst 30 %) av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, minskning i antal aktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning och/eller minskat antal engagerade ledare/funktionärer.
Ta kontakt med oss så gör vi tillsammans en bedömning. 

 
Hur går det till?

  • Stödet ges till tidsbestämda insatser och fördelas av RF-SISU Halland till berörda utsatta föreningar.
  • Dialog sker mellan ansvarig idrottskonsulent på RF-SISU Halland och berörd förening.
  • En överenskommelse görs om vilka insatser som berörd förening ska genomföra. Insatserna ska vara tidsbestämda. Föreningen behöver inte ansöka i IdrottOnline om stöd utan RF-SISU Halland sköter beviljningen i systemet.
  • Ett projektstöd betalas ut av RF-SISU Halland till föreningen via IdrottOnline.
  • Efter genomförda insatser återrapporterar föreningen sitt projekt via IdrottOnline.

Stöd kan beviljas (godkänd för utbetalning) fram till den 31 oktober 2022.

 

Kontakt

För mer information kontakta er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Halland.

 

Återstartsstöd SF

Det går även kontakta er förenings specialidrottsförbund för information om eventuella möjligheter att söka återstartsstöd kopplat till coronapandemin.