Så söker ni anläggningsstöd

För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag och det gör du i IdrottOnline.

Stöd att söka genom RF-SISU Halland

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd) 
Stöd till energi- och miljöprojekt
Stöd till renoveringsprojekt
Stöd till säkerhetsprojekt 
Stöd till utrustning parasport

Läs mer om stödet och fördelningen här.

Så ansöker ni om anläggningsstöd

För att säkerställa att ansökan görs på rätt sätt kan ni få stöd från er ansvariga idrottskonsulent. Ni kan också kontakta verksamhetschef Peter Gårdestedt.

Ansökningsformulär för att söka anläggningsstöd finns på respektive förenings IdrottOnline-sida under applikationen Idrottsmedel.


Med varje ansökan ska även ett antal obligatoriska handlingar bifogas. Läs dokumentet "Föreskrifter för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer" (pdf) under respektive stöd för att säkerställa att du bifogar rätt information.