Hem / Föreningsutveckling / Bidrag och stöd / Projektstöd IF / Projektstöd anläggning

Stöd för moderna idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Stödet kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Halland.

Ansökan 

För att ansöka om projektstöd anläggning ska ni alltid börja med att ta kontakt med er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Halland.

Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan som en hjälp i ert planeringsarbete i samråd med er idrottskonsulent.
Lärgruppsplanen hittar ni här >>

Ansökningsperioden för 2022 öppnade den 1 januari. Ansökningstiden är löpande under året. Har ni ingen kontakt med en idrottskonsulent får ni det enklast genom att maila. 

Er ansökan skickas in i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Manual finns på idrottonline.se

Ordförande, kassör samt idrottsmedel firmatecknare är de som har behörighet att skicka in en ansökan i IdrottOnline.

Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

Följande stöd går att söka inom projektstöd anläggning:

För bidragstekniska frågor är ni välkomna att kontakta Peter Gårdestedt, 070-289 90 32 alt. This is a mailto link

Beslut 

Beräknad handläggningstid är fyra till sex veckor.

Om det är aktuellt med komplettering av er ansökan kommer vi att kontakta er.
Före utbetalning av stöd ska också följande handlingar inkomma i IdrottOnline:

  • Medfinansieringsintyg.
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal
  • Verksamhetsberättelse med revisionsberättelse (originalkopia)
  • Styrelseprotokoll innehållande beslut om att genomföra aktuellt projekt (originalkopia)

Återrapport

Återrapporten finns i ert ärende i IdrottOnline och ska skickas in snarast efter projektets slutförande, dock senast 3 år efter beslut om beviljat stöd.

Manual IdrottOnline här

Tips på vägen

Andra finansiärer

Det kan också finnas möjlighet att erhålla stöd från andra finansiärer, nedan finner ni länkar till några av dem.

Arvsfonden

Boverket

Jordbruksverket

Var ute i god tid

Både vi och andra finansiärer har kortare eller längre handläggningstid. Ibland krävs bygglov och det kan finnas andra förutsättningar som är tidskrävande.  

Energirådgivarna

Inom RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan ni som idrottsförening söka stöd för energibesparande åtgärder. För att få stöd krävs en energi- och miljökartläggning gjord av en oberoende part. I Halland finns energirådgivare i samtliga kommuner som ger gratis och opartiska råd om energieffektivisering. Länk till Energirådgivarna finner ni nedan. 

Energirådgivarna 

Lag som påverkar idrottsföreningar

En ny lag från 2016 som innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen.

Mer information om lagen finns på Skatteverkets hemsida. 

Kommunala anläggningsbidrag

I flera av Hallands kommuner finns olika former av stöd för investering i föreningens anläggning. Många gånger kan ni få stöd till drift av anläggningen. Kontakta din kommun för att få veta mer.