Ledare hedras med förtjänsttecken

Varje år får ett antal trotjänare inom idrotten i Halland ett förtjänsttecken. En av de 23 som fick utmärkelsen i Halland i år är Irene Henriksson. Hon har lagt många av sina timmar i olika styrelser kopplade till bowling.

Irene henrikssonwebb.jpg

En rejäl näve energi, en skopa lojalitet och ett stort mått av kamratskap och glädje. Ungefär så skulle receptet för Irene Henrikssons långa engagemang i idrotten i allmänhet och bowlingen i synnerhet kunna se ut.

- Viktigast av allt har nog varit alla kompisar man fått, säger Irene Henriksson med ett härligt skratt.

Fåglarnas kvitter, bäckens muntra porl och solens försiktiga små strålar viskade ett litet löfte om vårens ankomst samtidigt som Irene Henriksson berättade om hur hennes långa engagemang i idrottens tjänst egentligen började.

- Jag hade en man som var väldigt intresserad av all form av idrott. Han höll på med allt! Och då tänkte jag att om han kan hålla på med allt det där så är det inte mer än rätt att jag också har något eget.

Den där längtan efter lite egentid tog henne till bowlinghallen. Och trots att hon egentligen aldrig var någon stjärna fastnade hon direkt. Hon gillade laget, känslan av att ständigt utvecklas och så var det ju det där med att få ett par timmar för sig själv lite då och då.

- Jag tror att det är viktigt att få ha något eget. Men efter ett tag då började min man med bowling också, som det kan bli! skrattar hon.

Styrelseledamot under många år

Efter några år i föreningen var det någon som frågade om hon inte skulle kunna sitta med i styrelsen. Och på den vägen är det. Sedan den där första frågan har hon hunnit med ett antal uppdrag och positioner i ett antal olika styrelser. Hon har bland annat varit ordförande, ledamot och kassör.

- Jag vet egentligen inte vad det var som gjorde att jag fick den där frågan. Men att jag stannat kvar genom alla år beror nog många gånger på lojalitet jag har ofta känt att någon måste ju göra jobbet.

Då, när hon började var det inte så värst många kvinnor som hade hittat till styrelserummen. Kanske för att det för många var svårt att hitta ett sätt att kombinera arbetsliv, hemarbete, engagemang i barnen och ytterligare ett åtagande. Men trots att Irene var mitt i småbarnsåren när hon började har hon aldrig sett det som ett problem.

- Oftast gick det väldigt bra, men det är klart, ibland fick mamma och pappa rycka in för att vi skulle få ihop det, säger hon.

Alla hennes uppdrag har förstås lärt henne massvis och givit en lång rad upplevelser genom åren. Hon har också lärt sig vad som krävs för att styrelsearbetet ska flyta smärtfritt.

- Det är viktigt att de som sitter i styrelsen är beredda att ta på sig lite arbete. För hur det än är så är det mycket som ska göras. Dessutom blir det oftast bäst när det är en bra blandning mellan olika kön, åldrar och kunskaper. Då blir det en bra mix, säger Irene Henriksson.

Goda vänner - en viktig ingrediens för hennes styrelseengagemang

Nu har hon trappat ner lite grand. Inte minst för att andra krafter också ska få chansen att ta vid.

- Nu är jag bara kassör i Hallands bowlingförbund och det känns lite lagom. Det är bara att se till att alla betalar och så där och i dag får man ju så mycket hjälp av datorn, det gäller bara att veta hur den funkar, säger hon med ett lite snett leende.

Men det som betyder allra mest för Irene är den kamratskap, alla de fina relationer hon skapat genom alla år i otaliga styrelser.

- Många av de här människorna har ju blivit goda vänner genom åren, säger hon.

Hylla era engagerade och mångåriga ledare. Dela ut förtjänsttecken vid ett högtidligt tillfälle och inspirera till ett stärkt ledarskap.

Ledare som fått RF-SISU Hallands högsta utmärkelse, förtjänsttecken i guld med frikort, eller sitt SF:s högsta utmärkelse kan vara aktuella för att få Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse i guld som delas ut vid Riksidrottsmötet.

Guldklubben erbjuder medlemskap åt alla RF-förtjänstteckenmottagare, bosatta i Halland.

Läs mer om Guldklubben här

Generella regler

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom styrelser/kommittéer eller motsvarande på förenings- och förbundsnivå inom distriktsidrotten, samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap.

Vid bedömning av ledarinsatserna ska beaktas:

✔️Antal år som ledare med kvalificerat uppdrag
✔️Resultatet av ledarinsatserna
✔️Personens föredöme i ledarrollen
✔️Uppgifter i över- och sidoordnad idrottsorganisation skall räknas som särskild merit
✔️Bestraffning enligt RF:s stadgar lägges till last, dock inte så att det helt omöjliggör för aktuell person att erhålla utmärkelser.

Regelverk

Kriterier: Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Ansökan kan göras av styrelseledamot, handläggaren av utmärkelser, SDF, föreningsstyrelse, eller av distriktsidrottschefen.

Ansökan ska inlämnas senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag.

Om mottagare av förtjänsttecken i guld arbetat på både förenings- och förbundsnivå men inte kommer upp i tillräckligt många år kan åren räknas samman. I sådant fall gäller det antal år som avser föreningsnivå.

Beslut tas av distriktsstyrelsen eller den person till vilket distriktsstyrelsen delegerat beslutanderätten.

Förtjänsttecken2021.pdf 

Läs om övriga utmärkelser och regelverk här

Här hittar du ansökningsblanketten

Läs mer om RF:s förtjänsttecken