Hem / Bidrag och stöd / Stipendier och utmärkelser

Stipendier och utmärkelser

Stipendier och utmärkelser från RF-SISU Halland

RF-SISU Halland delar årligen ut flera stipendier, bland annat Hallandsjunioren, årets ledare och årets utbildare, samt CG Bergenstråhle parasportstipendium.

Här hittar du ansökningshandlingar för ansökan hösten 2020. Senast 15 februari ska ansökan vara inne. 

 Ansökan CG Bergenstråhle parasportstipendiet2020.pdf

Ansökan Hallandsjunioren 2020.pdf

Ansökan Ledar-stipendium 2020.pdf

Ansökan Årets Idrottsförening 2020.pdf

Ansökan Unga ledare stipendium 2020

 

Här kan du läsa om stipendiaterna 2020

Årets Unga ledare

RF-SISU Halland delar årligen ut ett Ungdomsledarstipendium. Stipendiet delas ut till en ung ledare i halländska idrottsföreningar, i åldern 16-25 år, som utfört ett bra arbete som aktivitets- och/eller organisationsledare.

Ansökningshandlingar: Årets unga ledare − 12 000 kronor i stipendiesumma 

Ledarstipendium

RF-SISU Halland instiftar från och med 2020 ett nytt ledarstipendium för att premiera en ledare oavsett ålder som genom sina insatser bidragit under året till att utveckla sin förenings verksamhet i linje med Strategi 2025. Stipendiaten kan verka både som aktivitets- och organisationsledare.

Ledarstipendium − 12 000 kronor i stipendiesumma 

Hallandsjunioren

Stipendiet Hallandsjunioren utdelas årligen till en halländsk junior inom en av SDF föreskriven ålder för prestation i idrottsutövning under ett kalenderår. Utöver prestation vägs även sociala värden och personliga egenskaper in. Som exempel kan nämnas att personen är en förebild för yngre, ansvarstagande, god kamrat varför juryn vill att detta beskrivs och motiveras i nomineringen.

Årets Hallandsjunior  − två stipendiater, en kille och en tjej, får 6000 kronor vardera. 

Årets idrottsförening i Halland

Vilken förening i Er idrott är lämplig att föreslås till 2019 års idrottsförening? Vi tar tacksamt emot förslag till ”Årets Idrottsförening i Halland”. Mottagaren av denna utmärkelse kommer vara en förening som arbetat förtjänstfullt med sin verksamhetsutveckling inom ramen för Strategi 2025.

Nominering kan göras av SDF, idrottsförening eller enskild person.

Årets Idrottsförening i Halland  −18 000 kronor i stipendiesumma

Det av Carl-Gustaf Bergenstråhle instiftade stipendiet utdelas årligen till en ungdomsidrottare inom Parasporten i Halland. Stipendiaten skall vara i åldern 13 – 20 år. Stipendiaten skall vara förtjänt, lovande samt en god sportsman och kamrat.

CG Bergenstråhles Parasportstipendistipendie − 4000 kronor (delas ut av Hallands parasportförbund)

 

Utmärkelser

Ledare som fått RF-SISU Hallands högsta utmärkelse, förtjänsttecken i guld med frikort, eller sitt SF:s högsta utmärkelse kan vara aktuella för att få Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse i guld som delas ut vid Riksidrottsmötet.

Läs mer om förtjänsttecken

Läs mer om Guldklubben, Halland

Fler stipendier

Stiftelsen Tore A Jonassons stipendium 

2018 delades för första gången ut stipendier till idrottsföreningar. Stiftelsen samverkar med Riksidrottsförbundet och tar hjälp av oss distriktsidrottsförbund med att leta fram de bäst lämpade kandidaterna. Varje distrikt får föreslå två kandidater.

Nomineringsförslag sker via er idrottskonsulent. 

Folksam Ledarcamp 

Varje år delar Folksam ut stipendier till ungdomar som får chansen att utvecklas som idrottsledare. Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. Information om ansökan inför 2020 kommer under våren.

Kriterier för att söka stipendiet:

Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern 16-25 år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Ledaren ska:

  • vara en god förebild
  • ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.
  • genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.
  • arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Riksidrottsförbundet och Svenska Spel delar ut ett stipendium på 50 000 kronor per stipendiat en gång per termin (25 000 kronor/termin) till 75 aktiva.