Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF / Stöd Samsyn-Samverkan

Stöd Samsyn-Samverkan

Samsyn & Samverkan förening
För att behålla barn och ungdomar inom idrotten krävs att föreningar samverkar med varandra. Därför finns nu möjlighet att söka stöd för att påbörja ett arbete i att samverka över föreningsgränserna och möjliggöra att barn och ungdomar får prova olika idrotter på loven.

2013 startade RF-SISU Halland Sportsommar i Halmstad. Sedan dess har konceptet flyttat runt mellan Hallands kommuner genom åren. Utgångspunkten för projektet har varit att utbilda ungdomar i ledarskap. Praktik har de nyutbildade ledarna fått genom att genomföra en idrottsskola där barn mellan 9-12 år har fått prova olika aktiviteter.

Bra kan bli ännu bättre eller vi har en idé!
Sportsommar har varit ett lyckat projekt. Ungdomar har utbildats till ledare, barn har aktiverats och föreningarna har fått nya arenor för att rekrytera barn till sina verksamheter.
Men nu vill RF-SISU Halland ta nästa steg och utveckla projektet. Det för att våra föreningar ska få ut ännu mera av sin medverkan i verksamheten.

Bra för föreningarna att styra på egen hand

RF-SISU Halland menar att föreningarna kan få ännu bättre utväxling på sin medverkan genom att själva vara med och styra den verksamhet man genomför. I vår nya version utbildar föreningen de ledare man behöver på hemmaplan och man genomför de aktiviteter som passar föreningen bäst vid de tidpunkter som passar bäst. På så vis försvinner helt den begränsning som tidigare funnits i form av att aktiviteter ska genomföras vissa veckor samtidigt som det ska passa en viss åldersgrupp.

För att få projektet att fungera ser vi att föreningar på den aktuella orten behöver samverka med varandra för att skapa fungerande upplägg. Det i sin tur ger en ytterligare fördel, då vi tror att de föreningar som börjar samverka kring rörelseaktiviteter, i ett längre perspektiv få en större samsyn kring barns idrottande som helhet.

Mål
2019 inledde ett antal specialdistriktsförbund (SDF) i Halland arbetet med överenskommelsen Samsyn och Samverkan, idrott Halland. Det eftersom Specialdistriktsförbunden såg behovet av att arbeta över idrottsgränserna för att få barn och unga att stanna kvar längre inom idrotten.

Målet med ”Samsyn & Samverkan” är att föreningar börjar samverka och skapa möjligheter för barn och ungdomar att prova fler aktiviteter och sänka trösklarna för att testa nya idrotter. Här tror vi att det här projektet kan bli en naturlig förlängning av Samsyn-Samverkan.

Syfte
Vi vill att fler föreningar ska få samsyn kring barn- och ungdomsidrott och börja samverka för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet till en aktiv fritid.

Ersättning
Föreningen kan söka stöd på max 5000 kronor från RF-SISU Halland. Ansökan sker via formulär på RF-SISU Hallands hemsida. Pengarna ska gå till att genomföra kostnadsfria prova-på-aktiviteter i samverkan med andra föreningar. Genom det tror RF-SISU Halland att det kommer att skapas nya förutsättningar för Samsyn mellan föreningar och idrotter.

Motprestation:
- aktiviteten ska vara kostnadsfri
- föreningen ska samverka med en annan förening
- föreningen ska ha en tydlig plan för vad pengarna ska användas till
- föreningen ska kunna erbjuda en grupp där det ska finnas en grupp där barn kan börja idrotta utan att stå i kö.

Erbjudande
RF-SISU Halland erbjuder ledarna i föreningen att gå utbildningen Ny syn på träning med rörelseförståelse som grund (3h)
RF-SISU Halland stödjer folkbildningen i föreningen som till exempel kan vara en lärgrupp som planerar aktiviteterna eller om föreningen önskar fler kurser eller föreläsningar.
RF-SISU Halland kan processleda träffarna som föreningarna har för att komma igång.

Genomförande
Ta initiativ och kontakta de föreningar i närområdet som vill samverka. Börja med det goda samtalet. För att underlätta genomförandet har RF-SISU Halland tagit fram en checklista som föreningarna kan ha som stöd i planeringen av aktiviteterna, se bifogad fil.

Med tanke på rådande omständigheter förutsätter vi att föreningarna tar hänsyn till de restriktioner som finns och genomför aktiviteterna på ett smittsäkert sätt"

Läs mer om Samsyn-Samverkan Halland här:

Ansök om stöd för att börja arbeta med Samsyn-Samverkan här:

Vill ni veta veta mer? Kontakta i så fall er idrottskonsulent. För att få veta vem som är just er idrottskonsulent kan du kontakta oss på 035-177400. Telefonen är bemannad 09-12 samt 13-16. Det går också bra att mejla till This is a mailto link så hjälper vi er att hitta rätt.