Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF / Anläggningsstöd

Stöd för moderna idrottsmiljöer

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätts årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Stöden handläggs av RF-SISU Halland. 

Anläggningsstödet för 2020 är utdelat och i år finns inte mer sökbara medel. Välkommen med er ansökan 2021.

De senaste åren har RF-SISU Halland genomfört besiktningar av ett 140-tal idrottsanläggningar runt om i länet. Detta har medfört en medvetenhet om risker och underhåll, vilket i sin tur har lett till ett högt tryck på det lokala anläggningsstödet. Planera i god tid och ta kontakt med er idrottskonsulent redan nu för att börja förbereda en ansökan 2021. 

Här hittar du kontaktuppgifter till er förenings idrottskonsulent. 

Det går också bra att kontakta verksamhetschef Peter Gårdestedt.

RF-SISU Halland är gärna med i samtalen kring hur er förening kan utveckla er idrottsanläggning eller idrottsyta. Det kan handla om ny- eller tillbyggnad, renovering, tillgänglighetsanpassning, energieffektivisering och utformning av spontanidrottsytor. 

Fler bra länkar:

Praktisk information och regler: Så här söker du anläggningsstöd

Riksidrottsförbundets sida om anläggningsstöd 

Inventering av Hallands idrottsanläggningar

I Halland har sedan 2016 140 föreningsägda idrottsanläggningar besiktigats på uppdrag av RF-SISU Halland. Läs mer om vårt arbete med idrottsmiljöer

Andra möjligheter till stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka stöd från andra organisationer och myndigheter. 

Allmänna Arvsfonden

Hos Allmänna Arvsfonden kan din förening söka lokalstöd om ni planerar att starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning och behöver bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén. 

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett investeringsstöd som din förening kan söka med syfte att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Kommunala anläggningsbidrag

I flera av Hallands kommuner finns olika former av stöd för investering i föreningens anläggning. Många gånger kan ni få stöd till drift av anläggningen. Kontakta din kommun för att få veta mer.