Hem / Vi samverkar med / Samverkan för halländsk idrott

Samverkan för en stark halländsk idrott

Samverkan är grunden för en framgångsrik idrottsrörelse. Genom föreningar och förbund, med samverkan och stöd från samhället skapas en idrott som inkluderar och bygger hälsa och glädje i hela Halland.

Intressepolitik i idrottens tjänst

En viktig del i RF-SISU Hallands uppdrag är att företräda idrottsrörelsen. Det innebär att vi har som uppgift att lyfta idrottsrörelsens frågor, utmaningar och möjligheter, i samtal och samverkan med andra samhällsaktörer.RF-SISU Hallands intressepolitiska sker på olika nivåer med ett gemensamt syfte. Att beskriva det arbete som sker i länets idrottsföreningar varje dag, året runt, med riktining mot Strategi 2025, idrottsrörelsens mål med fem utvecklingsresor handlar om att skapa inkluderande verksamheter där fler vill vara med längre. Hallands kommuner och Region Halland bidrar till hållbar utveckling och folkhälsa genom sitt stöd till idrottsrörelsen.

Nya samverkansformer för idrottsrörelsen

Under 2020 breddar, fördjupar och sätter vi ny struktur på våra samverkansformer. Bland annat har varje kommun har en idrottskonsulent som kan vara ett bollplank för tjänstepersoner i satsningar och samverkan. I Varberg är vi representerade i det lokala Idrottsrådet som driver idrottspolitiska frågor. 

Vad är Idrottsrådet i Varberg? Läs mer här.

Gemensamt arbete för stärkt hälsa

Det är inte bara i kommunerna som samverkan sker. Genom arbetet för social hållbarhet är Region Halland en naturlig samverkanspart i viktiga folkhälsosatsningar. Samarbetet sker även på strategisk nivå.

Idrottsanläggningar en nyckelfråga

Tillgång och status på anläggningar skiljer sig stort över länet. Den ekonomiska verkligheten för idrottsföreningar likaså. De senaste åren har RF-SISU Halland genomfört en omfattande inventering av länets idrottsanläggningar. Under hösten 2019 presenterades den för politiker och tjänstemän i de halländska kommunerna. Rapporterna ger en unik överblick över status och skick på de föreningsägda anläggningarna och därigenom den verklighet som föreningarna lever i. Målet är att underlaget ska kunna användas som stöd för såväl enskilda insatser som strukturella förbättringar.

Visa att ni samverkar med oss! 

Här nedanför kan ni ladda ner en banner till er hemsida