Hem / Vi arbetar med / Stärkt ledarskap

Stärkt ledarskap = stärkt engagemang

Starka ledare ger starka medlemmar och starka föreningar. Genom folkbildningen som metod arbetar RF-SISU Halland för att stärka ledarskap och engagemang i länets idrottsföreningar. 

RF-SISU Halland har som mål att stärka engagemanget och ledarskapet inom idrottsrörelsen. Det engagemanget byggs i föreningens demokrati, gemenskap och att alla får komma till tals. Genom folkbildningen kan RF-SISU Halland stötta er förening i ledarskapsutveckling.

Ett stärkt ledarskap får föreningen att växa

Ett stärkt ledarskap handlar om att hitta, utveckla och behålla ledare som i sin tur får medlemmarna och föreningen att växa och utvecklas. Folkbildningens kärna består i dialogen och det mänskliga mötet. Varje deltagare uppfattar sig som medskapare i ett gemensamt lärande. Vi skapar förutsättningar för personlig utveckling för att få medlemmar inom idrottsrörelsen att sätta idéer i rörelse.

Stärk era unga ledare tillsammans med oss:

Genom nätverket Unga ledare får era ungdomar ny kunskap och stöd i sin roll som ledare och i arbetet med att utveckla sin förening genom ett stärkt ledarskap. 
Läs mer om Unga ledare

Hallands roligaste sommarjobb (tycker vi), som desssutom aktiverar länets barn och unga 
Läs mer om Sportsommar

Vi erbjuder ledarskapsutbildning på dina villkor. Läs mer om våra utbildningar för tränare och ledare