Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Vägval för en jämställd idrott

Jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrott. Vi vill att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma inflytande inom idrottsröreslen, oavsett om du är aktiv, ledare eller styrelsemedlem. 

Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. RF-SISU Halland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma en mer jämställd idrott. 

Verktyg och stöd för en jämställd idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats där ni kan hitta fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med jämställdhetsfrågor i er förening. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö där alla har samma möjligheter att delta och påverka.

RF-SISU Halland stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en mer jämställd idrott. Ta kontakt med er idrottskonsulent.

Visa att ni jobbar med jämställdhet

Här finns skyltar i olika format som visar att er förening har med jämställdhetsperspektivet i er verksamhet. Ladda ner skylten i A3 till er anläggning eller klubbstuga och lägg gärna bilden i sociala medier.

Jämställdhet Halland skylt (pdf)

Jämställdhet Halland skylt (jpg)

Jobbar din förening med jämställdhet? Använd Checklistan 

För att se över hur din förening eller förbund ligger till med jämställdhetsarbetet i jämförelse till idrottens jämställdhetsmål kan ni ladda ner vår checklista. 

Checklista för jämställdhet  

Lärgruppsplan

För att utveckla ert jämställdhetsarbete kan ni ladda ner SISU Idrottsutbildarnas lärgruppsplan för jämställdhet. Här får du konkreta arbetsmetoder för att bland annat identifiera normer och skapa en plan för att åtgärda eventuella brister. 

Önskat läge - Strategi 2025

2025 har män och kvinnor samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Läs mer om jämställdhet på Riksidrottsförbundets webb