Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik

Politiska samtal för en stark idrott

En viktig del i RF-SISU Hallands uppdrag är att företräda idrottsrörelsen. Det innebär att vi har som uppgift att lyfta idrottsrörelsens frågor, utmaningar och möjligheter.

Varje år träffar styrelse och medarbetare inom RF-SISU Halland företrädare för kommuner genom mötesplatser där vi lyfter idrottsföreningarnas frågor. Syftet med intressepolitiska dagar, frukostmöten, debattartiklar, föreningsforum och kommundialoger är att beskriva det vi gör varje dag året runt – arbeta för idrottsrörelsens mål i Strategi 2025. Och vi vill få med alla på resan! Idrottsrörelsens utvecklingsresor handlar om att skapa inkluderande verksamheter där fler vill vara med längre. Det arbetet sker ute i föreningarna varje dag − genom folkbildning. Kommuner, län och region bidrar till hållbar utveckling och folkhälsa genom stödet till idrottsrörelsen.

Viktiga frågor för idrottsrörelsen i Halland

Det intressepolitiska påverkansarbetet utgår från Strategi 2025. För att nå fram behöver vi stöd från samhället. Målet: ett livslångt idrottade i förening. Vägen dit: att stödja varje förening i utvecklingen av inkluderande verksamheter, för människor i alla åldrar, oavsett ambitionsnivå och förutsättningar. 

Lokalt intressepolitiskt arbete

Varje höst och vår anordnas Intressepolitisk dag i Halland för tjänstepersoner och beslutsfattare. Läs mer om Intressepolitisk dag.

Varje år träffar styrelsen företrädare för politiken läs mer om vår samverkan.

I vårt intressepolitiska arbete utgår vi från Riksidrottsförbundets intressepolitiska program och gör lokala anpassningar till den halländska verkligheten.

Exempel på intressepolitiska frågor som vi på RF-SISU Halland driver tillsammans med Riksidrottsförbundet:

  • För att bedriva idrott behöver föreningar någonstans att vara. Vi arbetar för att det ska finnas god tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer, spontanidrottsytor och möjlighet för alla hallänningar att idrotta nära hemma.
  • Behovet av idrottsytor ska tas med i plan- och bygglagen och vi vill att idrottsrörelsen ska vara en naturlig samverkanspartner som kommer in tidigt i processen vid nybyggnationer, ombyggnationer och när nya bostadsområden planeras.  
  • Om idrottsföreningarna ska kunna hålla nere kostnaderna, så att alla har råd att vara med, behövs ett starkt samhällsstöd. Det kan vara stöd i form av till anläggningar och idrottsytor till låg eller ingen kostnad och ekonomiskt stöd för att driva och utveckla föreningens verksamhet.
  • Skattelagstiftning och andra regelverk ska uppmuntra och inte försvåra för ideellt engagemang. Administrativa krav ska minskas så långt det är möjligt. Regelverket ska ta hänsyn till att idrottsrörelsen bedriver  allmännyttig ideell verksamhet och inte kommersiellt vinstdriven verksamhet.
  • För att ytterligare kunna utveckla vårt arbete för att få vuxna och äldre att röra på sig och idrotta i förening, behövs ett utökat stöd och ett förändrat regelverk.
  • RF-SISU Halland är idrottsrörelsens folkbildare. Vi arbetar för att vi ska ha ett minst lika stort offentligt stöd som övriga studieförbund på regional och kommunal nivå. 

På Riksidrottsförbundets webb hittar du fördjupad läsning om de intressepolitiska frågor som vi driver tillsammans med RF, gemensamt för hela den svenska och halländska idrottsrörelsen. Till intressepolitik på rf.se.

Vill ni veta veta mer? Kontakta i så fall er idrottskonsulent. För att få veta vem som är just er idrottskonsulent kan du kontakta oss på 035-177400. Telefonen är bemannad 09-12 samt 13-16. Det går också bra att mejla till This is a mailto link så hjälper vi er att hitta rätt.