Samsyn för en stark halländsk idrott

Samsyn och Samverkan, idrott Halland handlar om att barn och unga ska kunna vara aktiva inom flera idrotter – utan att behöva välja. Hittills har elva specialdistriktsförbund skrivit under verenskommelsen, men det ska bli fler.

Vill ditt förbund vara med i samsynsarbetet för halländs idrott? Ta kontakt med er idrottskonsulent

Därför samsyn i Halland

Hösten 2019 inleddeHallands specialidrottsdistriktsförbund (SDF) arbetet med överenskommelsen ”Samsyn och Samverkan, idrott Halland”. Initiativet kom från Hallands Handbollförbund, Hallands Innebandyförbund och Hallands Fotbollförbund, RF-SISU Halland som processledare under flera träffar där samtliga SDF i länet var inbjudna. Samsyn och samverkan, idrott Halland handlar om att fler ska kunna vara aktiva längre inom idrotten, där barns möjlighet att utöva flera idrotter är en viktig del. Liknande överenskommelser finns sedan tidigare i andra delar av landet.

Här kan du läsa den halländska överenskommelsen 

Här undertecknas överenskommelsen, under Idrottsforum i Varberg hösten 2019

 

Här är idrotterna som undertecknat överenskommelsen:

Hallands Fotbollförbund
Hallands Bouleförbund
Hallands Innebandyförbund
Hallands Handbollförbund
Hallands Bowlingförbund
Svensk Tennis Syd
Göteborgs Ishockeyförbund
Hallands Friidrottsförbund
Hallands Ridsportförbund
Hallands Skyttesportförbund
Westra Sveriges Basketdistriktförbund