Registerutdrag

Från 2020 ska alla idrottsföreningar och specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet begära begränsat registerutdrag av ledare som har kontinuerlig kontakt med barn. Nu finns vägledning att få för föreningar och förbund.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Barnkonventionen är lag. Läs mer om hur det påverkar er förening.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Här kan du läsa mer om Trygg idrott.

Här finns frågor och svar om begränsat registerutdrag.

Här kan du ladda ner en lathund om registerutdraget.