Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

Nästan alla barn är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn och unga kan utvecklas och må bra. 

Idrott på barns och ungas villkor

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år. Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Nya regler och riktlinjer ska stärka barns och ungas rätt till att vistas i en trygg idrottsmiljö. 

Läs mer om registerutdrag för ledare

Läs med om Barnkonventionen som lag

Lokalt värdegrundsarbete i föreningar

RF-SISU Halland arbetar i olika satsningar med värdegrundsarbete i föreningar. Vi finns tillgängliga för att inleda samtal och utbildningsinsatser kring viktiga frågor om kamratskap, förebilder och beteenden. Med våra verktyg kan föreningen arbeta vidare på hemmaplan och stärka sitt värdegrundsarbete. Våra satsningar är kostnadsfria och riktar sig till barn och ungdomar, men också ledare och föräldrar. Vill er förening ha besök av Värdefullt, eller boka in Forumteater i sommar för att komma igång med folkbilening i föreningen?

Här kan ni läsa mer:

Stöd och hjälp från RF-SISU Halland

RF-SISU Halland utbildar och arbetar med föreningar, förbund, ledare och föräldrar för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Vi följer de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill.

Våra idrottskonsulenter kan hjälpa din förening att ta ett helhetsgrepp kring föreningens barn- och ungdomsidrott. Tillsammans med er gör vi en nulägesanalys av vad föreningen kan utveckla genom folkbildning. Det kan vara utbildnings- och utvecklingsinsatser, till exempel tränar- och ledarutbildningar, föräldarutbildningar och processarbeten där föreningen arbetar fram värdegrunder och policydokument. För aktiva erbjuder vi folkbildning med fokus på idrottsrörelsens värdegrund:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Ta kontakt med er förenings idrottskonsulent för mer information

Kurs, lärgrupp eller kanske process? Läs mer om de olika formerna för fokbildning

Samsyn och samverkan, idrott Halland

 Samsyn och Samverkan, idrott Halland är en överenskommelse mellan specialdistriktsförbund i Halland som handlar om att barn och unga ska kunna vara aktiva inom flera idrotter – utan att behöva välja. Processen inleddes med stöd av RF-SISU Halland hösten 2019 och ett avtal undertecknades av ett tiota förbund, samtidigt som fler är intresserade av att vara med i arbetet som kommer att fortsätta för att utbilda ledare och hitta nya former för samverkan och samsyn.

Läs mer om Samsyn och Samverkan, idrott Halland


Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. RF-SISU Halland arbetar för att skapa idrottsmiljöer där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi gör det genom utbildningsinsatser och i dialog med länets idrottsföreningar och är ett bollplank för föreningar. Ta kontakt mer er idrottskonsulent för att få mer information.


Riksidrottsförbundet erbjuder stöd till ledare och föreningar genom bland annat en idrottsombudsman. Det finns också en stödinje för ledare i samverkan med Barnens rätt i samhället (BRIS)

Läs mer om Trygg idrott