Värdefulla samtal med barn och unga

Ta del av satsningen som riktar sig mot barn och ungdomars delaktighet i föreningslivet. Värdefullt är samtal som belyser frågor om beteenden och värdegrund i föreningen. Vi vänder oss till barn och unga, men också ledare och föräldrar. Boka ett kostnadsfritt besök för att se hur ni kan arbeta med Värdefullt i er förening. 

Värdefullt tar upp frågor som berör utvecklingsresorna i Strategi 2025, där idrottsrörelsen tillsammans har som mål att göra Svensk idrott till världens bästa genom bland annat stärkt ledarskap, inkludering och ökad jämställdhet. Vårt motto är − Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Vi vill att barn och ungdomars glädje, engagemang och passion för idrott ska framhävas och stimuleras via värdefulla samtal och möten. Genom att samtala kring värdegrund och delaktighet kan vi belysa varje individs värde och på så sätt skapa ett ännu starkare föreningsliv i framtiden.

Barnkonventionen blir lag. Hur jobbar ni i er förening?

Från 2020 är barnkonventionen lag. Vi jobbar i enlighet med barnens spelregler som grundar sig i ett barns perspektiv på idrottande. Hur jobbar ni med barnens perspektiv i er förening? Utifrån era behov och önskemål kan vi skapa ett arbetsunderlag med just er förening i fokus. Tillsammans med er vill vi stötta utvecklingen av er verksamhet!

Ta kontakt med idrottskonsulent Felicia Lindahl för att boka in ett besök i er förening!