Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

2018 startade RF-SISU Halland arbetet med Rörelse i skolan. En satsning från Riksidrottsförbundet för minska stillasittandet bland barn och unga.

Unga rör sig för lite

Det råder fullständig samsyn om vikten av att ge barn och ungdomar goda möjligheter till fysisk aktivitet då det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet.

Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en stor del av dagen. Idag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet som sammanlagd är 60 minuter per dag. För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

Vårt uppdrag

  • Kartlägga vilka kommuner och skolor som är intresserade för att delta i satsningen
  • Identifiera personer, organisationer och föreningar som bör vara med
  • Ombesörja att aktiviteter i enlighet med vår målbild genomförs på skolorna
  • Arbeta för att verksamheten ska bli hållbar över tid och kunna fortsätta utan ekonomiskt stöd från distriktet

 

Målgrupp

Vi har valt att fokusera på målgruppen F - åk 5 (6). Barn i denna åldern har ofta en vilja att röra på sig vilket underlättar motivationen. Forskning visar på att de också börjar få en grundkoordination och muskelstyrka som gör att de kan anamma nya rörelser lättare.

Genomförande

  • Utbilda ledare och pedagoger
  • Rörelsepass genomförs under den samlade skoldagen dock ej på lektionstid eller ordinarie idrottslektioner
  • Aktiviteterna ska vara utformade så att de lockar elever som inte redan är tillräckligt aktiva
  • Insatserna genomförs med fördel genom eller tillsammans med skol-IF
  • Stimulera medverkande föreningar att arbeta med förenings- och verksamhetsutveckling utifrån utvecklingsresorna i Strategi 2025.

Mer information och artiklar i ämnet

Rörelsesatsning i skolan

Regeringens pressmeddelande

Artikel om HIF:s medarbetare Alexander Mårtensson, projektansvarig

Bättre styrka och betyg med idrott i skolan varje dag (RF artikel)

Vill ni veta veta mer? Kontakta i så fall er idrottskonsulent. För att få veta vem som är just er idrottskonsulent kan du kontakta oss på 035-177400. Telefonen är bemannad 09-12 samt 13-16. Det går också bra att mejla till This is a mailto link så hjälper vi er att hitta rätt.