Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar / Idrott för äldre

Idrott för äldre − stärk föreningen med seniorer

Idrott 60 plus är ett samverkansprojekt med Region Halland och Riksidrottsförbundet. Målet är att verka för idrott hela livet, i förening, genom att få fler att vara fysiskt aktiva och hitta till idrottsrörelsen efter 60. 

Varför Idrott för äldre?

Kunskapen om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för män och kvinnor över 70 år ökar. Mycket tyder på att kroniska sjukdomar i samband med åldrande lika ofta beror på fysisk inaktivitet som på åldrandet i sig. Träning och motion kan förebygga ohälsa, samtidigt som gemenskapen och det sociala sammanhanget i en idrottsförening leder till ökat välbefinnande och därigenom stärkt hälsa.

RF-SISU Halland vill genom satsningen Idrott för äldre och Idrottsskola 60 plus skapa förutsättningar för fler att genom idrottsföreningar få möjlighet till ett aktivt liv. Målgruppen 60 plus växer och är en stor resurs för hela samhället, inte minst för idrottsrörelsen som medlemmar, ledare och funktionärer.

promenaddragkamp800x400.jpg

Exempel på projekt som redan dragit igång

I Eldsberga gymnastikförening ville man utveckla träningspassen. Numera kör föreningen vissa pass med två ledare för att visa två olika sätt att genomföra en övning. Detta är ett superenkelt sätt för att inkludera och anpassa på vilken nivå man är. Eldsberga har också köpt in stolar så att de kan köra sittgympa utomhus.

 

Varbergs discgolf har startat träffar för målgruppen 60+ på måndagar. De fick stöd för att köpa in discar och för att nå ut till målgruppen och berätta om aktiviteten. På första träffen var de mycket uppskattat att detta har startats, ”aktiviteten gör de roligare att komma och gå”

 

Löftadalens dragkamp samverkade med Seniorer i Kungsbacka och bjöd in till en workshop för att fråga målgruppen vad dom ville ha. Det startades promenadgrupper med inslag av lättare träning. Nu har föreningen köpt in boken ”hjärnstark” till alla medlemmar i gruppen. Boken är ett av de lärande material som lärgruppen har efter passet.

 

Korpförening Laholm har utvecklat sin verksamhet genom att de fått stöd till material, fika och tryckkostnader för att göra en bra verksamhet med rörelse för seniorer i Laholm. För att göra promenaden eller cykelturen lite roligare har föreningen aktiviteter där de är kontroller som ska passeras.

Dragkamp - Lyckad satsning på Idrott för äldre 

RF-SISU Halland får 500 000 kronor till satsning på idrott för äldre. Läs mer här!

Vi genomför återkommande utbildningar kring träning, hälsa och motivation för äldre. Se vårt kursutbud här.

Här kan du söka Utvecklingsstöd för Idrott för äldre:

Sök utvecklingsstöd under 2021 - se mer info här:

Den digitala idrottsskolan - en satsning på att få fler äldre i rörelse

RF-SISU Halland har under hösten genomfört en digital föreläsningsserie där du som deltagare kunnat ta de av förelägningar om kostens betydelse för vår hälsa, hur viktig rörelse och motion är för vårt välbefinnande och hur stor betydelse det faktiskt har att umgås över generationsgränserna. Utöver det har vi också bjudit på det som skulle kunna kallas digitala studiebesök hos ett par idrottsföreningar. Filmer som förhoppningsvis kan inspirera fler äldre att gå med i en idrottsförening. Om du är nyfiken på att ta del av innehållet i föreläsningar och filmer så hittar du en del av materialet genom att klicka på länkarna.

Ett samtal med Kristina Ziegert om social hållbarhet genom interaktion över generationsgränserna.

 Att lira pingis på äldre dar -nyttigt för både kropp och knopp

Vill er förening samverka med RF-SISU Halland kring verksamhet för äldre?

Det finns flera möjligheter att samverka med oss inom ramen för projektet Idrott för äldre. Ta kontakt med er förenings idrottskonsulent. 

Utöver lokala idrottsföreningar finns följande organisationer med i satsningen Idrott för äldre:

Aktiv senior, Varbergs kommun

Guldkanten, Hylte kommun

Alla hjärtans hus, Halmstads kommun

Aktiva seniorer i Kungsbacka

 Ett av idrottsrörelsens övergripande mål är Livslångt idrottande:
”Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.” Läs mer om idrottsrörelsens mål och strategi 2025.