Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar / Idrott för äldre

Idrott för äldre − stärk föreningen med seniorer

Idrott 60 plus är ett samverkansprojekt med Region Halland. Målet är att verka för idrott hela livet, i förening, genom att få fler att vara fysiskt aktiva och hitta till idrottsrörelsen efter 60. 

Varför Idrott för äldre?

Kunskapen om hälsoeffekterna av fysisk aktivitet för män och kvinnor över 70 år ökar. Mycket tyder på att kroniska sjukdomar i samband med åldrande lika ofta beror på fysisk inaktivitet som på åldrandet i sig. Träning och motion kan förebygga ohälsa, samtidigt som gemenskapen och det sociala sammanhanget i en idrottsförening leder till ökat välbefinnande och därigenom stärkt hälsa.

RF-SISU Halland vill genom satsningen Idrott för äldre och Idrottsskola 60 plus skapa förutsättningar för fler att genom idrottsföreningar få möjlighet till ett aktivt liv. Målgruppen 60 plus växer och är en stor resurs för hela samhället, inte minst för idrottsrörelsen som medlemmar, ledare och funktionärer.

Idrottsskola 60 plus

Under 2019 genomfördes idrottsskolor med prova-på-aktiviteter för målgruppen 60 plus i flera halländska kommuner. 

Nu startar vi upp en idrottsskola i Hylte kommun. Är du 60 plus finns nu chansen att träffa nya vänner, testa på olika aktiviteter och fylla på kunskap om träning, kost och hälsa.

Vi genomför återkommande utbildningar kring träning, hälsa och motivation för äldre. Se vårt kursutbud här.

Vill er förening samverka med RF-SISU Halland kring verksamhet för äldre?

Det finns flera möjligheter att samverka med oss inom ramen för projektet Idrott för äldre. Ta kontakt med Katharina Nilsson, Lisa Fallhagen för Idrottsskola 60 plus, eller kontakta er förenings idrottskonsulent. 

Utöver lokala idrottsföreningar finns följande organisationer med i satsningen Idrott för äldre:

Aktiv senior, Varbergs kommun

Guldkanten, Hylte kommun

Alla hjärtans hus, Halmstads kommun

Aktiva seniorer i Kungsbacka

 Ett av idrottsrörelsens övergripande mål är Livslångt idrottande:
”Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.” Läs mer om idrottsrörelsens mål och strategi 2025.