Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar / Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet som innebär att sjukvårdspersonal skriver recept på motion som komplement till, eller ersättning, för läkemedel eller annan behandling. FaR finns för både vuxna och barn i Halland.

Fysisk aktivitet på recept kan utföras som en egen aktivitet och/eller som en organiserad aktivitet inom en förening eller hos en annan aktör. Vardagsaktivitet och att bryta stillasittande kan vara en del av ordinationen.

Region Halland ansvarar för utvecklingen av FaR på regional nivå i samverkan med RF-SISU Halland sedan 2001. Till stöd för förskrivaren finns förutom FYSS en lokal aktivitetskatalog som underlättar arbetet med att hitta rätt aktivitet för patienten. 

Här hittar du höstens kataloger

Laholm

Halmstad

Kungsbacka

Varberg

Falkenberg

Vad, när och hur?

I respektive kommuns aktivitetskatalog finns motionsaktiviteter uppdelade per kommun och aktivitet. Där finns även information om tid, plats, pris och hur man anmäler sig.

FaR för vuxna är indelat i tre nivåer


Nivå 1:
Grupp med anpassad FaR-aktivitet och särskilt utbildade ledare 
Nivå 2: Recept till förenings ordinarie verksamhet
Nivå 3: Recept till egen träning   

Under 2018 skrevs i Halland totalt 1 563 recept var av 388 recept till aktiviteter på nivå 1. Den totala förskrivningen har ökat med ca 86 % mellan 2017 och 2018.

För att veta mer om FaR kan du läsa mer på hos organisationer som FYSSFHI och 1177

 

Fysisk aktivitet på recept för barn och unga

RF-SISU Halland har sedan 2001-års pilotstudie Fysisk aktivitet på Recept (FaR) samarbetat med Region Halland. I Halmstad finns i även ett pågående utvecklingsarbete med fysisk aktivitet på recept för barn och unga.

RF-SISU Halland och Region Halland genomför sedan 2014 ett utvecklingsarbete för att skapa en regional arbetsmodell för FaR för barn och unga. Målet är att skapa möjligheter till ökad fysisk aktivitet och social tillhörighet för barn och unga med behov av extra stöd, samt utbilda och stödja 
medverkande föreningar. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Halmstad har använt arbetssättet sedan 2015 och från 2018 ingår även BUP Varberg, Habiliteringen i Halmstad och Varberg i det regionala utvecklingsarbetet.

Fler än 300 barn/unga i Halland har recept på fysisk aktivitet. Aktiviteterna genomförs i cirka 20 föreningar och är anpassade genom mindre grupper, utan prestationskrav.

Satsningen bidrar till:

Mer kompetens! 

Ledarna erbjuds utbildning i att leda och bemöta barn och unga med behov av särskilt stöd. Även mötesplatser och erfarenhetsutbyte anordnas. Även annat resursstöd ges.

Fler ledare

På Halmstad Klätterklubb utbildades föräldrar i grönt kort för att lära sig att säkra sitt klättrande barn. På Skateboardklubbarna i Halmstad och Varberg fick fyra ungdomar delta i Unga ledare utbildning. Två av dessa ungdomar hade tidigare själva fått recept på fysisk aktivitet och nu var de redo att själva ta en ledarroll.

Nya träningsformer 

Föreningar har startat aktiviteter i mindre grupper, vissa enbart för barn och unga med FaR-recept. Många har hittat en aktivitet att fortsätta med och flera har kunnat övergå till grupper i föreningens ordinarie verksamhet.

Möjlighet att prova på

Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan RF-SISU Halland, Habiliteringen i Halmstad, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt ett tiotal lokala idrottsföreningar.