Unga ledare

Projektet Unga Ledare vänder sig till ungdomar i åldern 14-20 år som är intresserade av att lära sig mer om ledarskap och hur det kan utvecklas. Syftet är att stödja föreningen i att utbilda unga ledare och på så vis göra ungdomarna till en större del av ett halländskt idrottsnätverk.

 

Aktivitets- och Organisationsledare (två olika inriktningar)

Aktivitetsledare: de ungdomar som är intresserade av tränarskap
Organisationsledare: de ungdomar som önskar få en inblick i hur en förening är uppbyggd.

Framtidskväll

Förutom nätverksträffarna ska föreningarnas unga ledare planera och genomföra en Framtidskväll i sin förening. En framtidskväll kan bistå av en träff mellan yngre och äldre medlemmar i föreningen.  Syftet med träffen kan vara att diskutera arbetsformer och arbetsmetoder i föreninglivet för få en större delaktighet i idrottsrörelsen. 

Föreningens utveckling - ungdomarna

Utbildningen riktar sig till att stärka ungdomarna i deras roll som ledare och framförallt bidra till föreningens framtida utveckling.

Föreningsstöd - en viktig funktion

Föreningen är viktig för den unga ledarens ledarskapsutveckling. Någon/några från föreningen förväntas finnas med som bollplank under och efter projektet. 

Unga Ledare pågår i denna omgång hösten 2019 - våren 2020. Nästa start hösten 2020. 
Har du frågor? kontakta Emelie Elfsberg

Hjälp från RF-SISU Halland

Satsningen bygger på att skapa långsiktiga strategier och metoder för att rekrytera inte bara fler ledare utan också rätt ledare. Med hjälp av RF-SISU Halland får ni stöd, rådgivning och möjlighet att ta del av erfarenheter från andra föreningar.