Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar / Idrott 60 plus

Idrott 60 plus

Idrott 60 plus är ett samverkansprojekt med Region Halland som startade hösten 2018. Målet är att verka för idrott hela livet, i förening.

Ny omgång med idrottsskola 60 plus!

Nu startar vi upp nya idrottsskolor efter den uppskattade pilotomgång i Varberg där ett tjugotal pensionärer träffades för att testa olika idrotter och fylla på med kunskap om träning, kost och hälsa.

Ett av idrottsrörelsens övergripande mål är Livslångt idrottande:
”Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.” Läs mer om idrottsrörelsens mål och strategi 2025. 

Varför Idrott 60 plus?

Vi blir allt äldre, men för ett friskt åldrande är det angeläget att vara fysiskt och socialt aktiv. Vår livsstil spelar en viktig roll och genom träning/fysisk aktivitet kan man se till att bibehålla eller öka sin fysiska kapacitet och hälsa. Det i sin tur stärker möjligheterna att fortsätta leva det liv man önskar. Att vara fysisk aktiv tillsammans med andra är också värdefullt genom den sociala gemenskap som föreningslivet ger. Och den gemenskapen behöver inte alltid vara träningsmässig, utan kan vara som organisationsledare på olika nivåer eller som funktionär vid arrangemang av olika slag.


Under de senaste åren har kunskaperna om effekterna av fysisk aktivitet för män och kvinnor över 70 år ökat markant. Mycket tyder på att kroniska sjukdomar i samband med åldrande lika ofta beror på fysisk inaktivitet som på åldrandet i sig. Träning och motion kan förebygga ohälsa genom att både den fysiska och den psykiska kapaciteten ökar.

RF-SISU Halland vill genom Idrott 60+ skapa förutsättningar för målgruppen att genom idrottsföreningarna få möjlighet till ett aktivt liv, som minskar hälsoklyftorna. Behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Viljan att träna, känna gemenskap och därmed få en höjd livskvalitet ökar. Målgruppen 60 plus växer och är en stor resurs för hela samhället, inte minst för idrottsrörelsen. Därför satsar RF-SISU Halland på idrott för äldre genom projektet som rymmer kartläggning av nuläget, mötesplatser, utbildningar och goda samtal med föreningarna.. 

Idrottsskola 60+

Våren 2019 genomfördes en idrottsskola för personer 60 plus med prova-på-aktiviteter.Målet är att idrottsskolor för äldre ska startas i övriga länet. 

Under en temakväll i Varberg gavs information om projektet samt om det förändrade kommunala LOK-stödet för personer över 65 och hur föreningarna kan söka det.

I Varberg genomförs aktiviteter i samverkan med Varbergs kommun och projektet Aktiv senior, som kultur- och fritidsförvaltningen driver.

Läs mer om projeket aktiv senior här!