Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar / Framtidens ledare

Framtidens ledare

I syfte att introducera ungdomar till ledarskap har RF-SISU Halland på uppdrag, av Hylte, Falkenberg, Kungsbacka, Laholm och Varbergs kommuner, att ge gymnasieungdomar möjlighet till ledarutbildning som följs av sommarjobb på ett idrottscamp, Sportsommar.

För att kunna söka till Framtidens Ledare ska ungdomarna vara medlem i en idrottsförening och vara folkbokförd i Hylte, Falkenberg, Kungsbacka, Laholm eller Varbergs kommun.

Sportsommar för barn och unga

Sportsommar erbjuder kostnadsfria idrottsaktiviteter för barn och unga under flera fullspäckade sommarveckor. Läs mer om Sportsommar här

De ideella ledarna är ryggraden i idrottens föreningsliv. Att hitta och behålla ledare är avgörande för idrottsföreningarnas utveckling. Ungdomarna är framtiden och det är bland dem vi hittar framtidens ledare.

Satsning på unga ledare

Satsningen är ett led i att stärka, stödja och säkra återväxten för det ideella ledarskapet inom Hylte, Falkenberg, Kungsbacka, Laholm och Varbergs kommuner.

Deltagande ungdomar utbildas under försommaren med syfte att öka kunskapen om ledarskap, stärka självkänslan och inspirera till fortsatt och framtida uppdrag i sina föreningar.

Under sommaren omsätts teori till praktik då uppdraget övergår till att under två veckor agera som ledare för barn i åldern 9-12 år på Sportsommar.

Mål med satsningen:

  • öka ungdomars kunskaper om förenings- och samhällsdemokrati
  • bygga broar mellan erfarna ledare och ungdomar
  • öka engagemanget för föreningens inre arbete hos ungdomar
  • skapa intresse för ledarskap och viljan att i framtiden ta ett ledaruppdrag
  • stärka självkänsla och självförtroende hos deltagaren så att de kan, vill och vågar deltaga i den demokratiska processen
  • utveckla föreningen genom att lyssna på ungdomars syn på verksamheten
  • öka insikten om folkrörelsen, idrottens roll i samhället