Teater som väcker tankar

Forumteatern utökar med nya målgrupper och tar klivet från sommaren in i hösten. Ta del av en kostnadsfri aktivitet som väcker tankar och skapar goda samtal. Vi vänder oss till såväl barn som ledare och föräldrar. Årets tema: Normmedveten idrott.

Vad är Forumteater?

Vad är forumteater? Forumteater är en typ av rollspel vars syfte är att få publiken engagerad i handlingen. Ungdomarna i Forumteatern kommer till er förening och spelar upp scener som problematiserar vardagliga men viktiga händelser i idrottsmiljön. Sedan är det publiken som kommer med lösningen!

2021-års tema: Normmedveten idrott

Normer är oskrivna regler som de flesta förhåller sig till och som fördelar makt mellan människor. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar ochbegränsar möjligheterna för andra. Normer finns inte av sig själva, det är vi som bär upp och förhåller oss till dem. Därför kan vi också utmana och förändra dem. Oftast både bryter och följer en människa normer över tid eller i olika rum.En normmedvetenidrott innebär att vi som verkar inom idrotten är medvetna om de normer som präglar oss och kan förhålla oss till dem. Normmedveten idrott lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare.

Till vem vänder sig Forumteater?

Forumteatern vänder sig till barn i åldern 7-13 år, och även till föräldrar. Föreställningen tar cirka 30 minuter och genomförs till en publik mellan 10-20 personer. Är ni fler än 20 personer delas gruppen upp i mindre grupper och spelas i flera omgångar. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Idrottsskolan eller lägret 

Föreställningen är ett kul avbrott i klubbens ordinarie verksamhet. Välj ett lämpligt tillfälle, exempelvis vid idrottsskolan, lägret eller varför inte i samband med en träning.

Boka en kostnadsfri föreställning till din förening. Antalet speltillfällen i varje förening är obegränsat.