Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar

Aktuella satsningar

Utöver löpande verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets uppdrag arbetar även RF-SISU Halland med specifika projekt för att bidra till att uppfylla idrottsrörelsens gemensamma mål.

Det handlar om satsningar som bedrivs i projektform under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott. 

Satsningarna har olika bakgrunder och finansieras av olika medel och riktar sig till olika målgrupper. Samtliga satsningar har sin grund i RF stämman 2015 där idrottsrörelsens Strategi 2025 beslutades. I menyn hittar du mer information och kontaktuppgifter för respektive satsning.