Hem / Vi arbetar med / Aktuella satsningar

Aktuella satsningar

Utöver löpande verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets uppdrag arbetar även RF-SISU Halland med specifika projekt för att bidra till att uppfylla idrottsrörelsens gemensamma mål..

RF-SISU Halland arbetar med specifika projekt, på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Satsningarna har olika bakgrund, finansieras med olika medel och riktar sig till olika målgrupper, men arbetet utgår alltid från samverkan med idrottsföreningar och förbund. Samverkan i satsningarna sker också brett med region, kommuner och andra aktörer. Samtliga satsningar har som syfte att förstärka grunduppdragen och arbetet mot idrottsrörelsens gemensamma mål i  Strategi 2025, som beslutades av RF-stämman 2015. I menyn hittar du mer information och kontaktuppgifter för respektive satsning.