Intressepolitisk dag lyfter idrottens frågor

Varje vår och höst anordnas Intressepolitisk dag för halländska beslutsfattare. Träffarna tar upp viktiga frågor om idrottsrörelsens villkor i länet och hur samhällets institutioner kan verka för att främja idrotten i länet. 

En av RF-SISU Hallands viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i länet och bedriva intressepolitiskt arbete. Det arbetet genomförs på många plan genom samverkan med kommuner, region, län och andra organisationer. Varje kommun har en idrottskonsulent som är ansvarig för kontakten med tjänstepersoner kring idrottsfrågor. RF-SISU Hallands ledning, styrelse och personal deltar aktivt i olika nätverk och finns med i samtal med andra samhällsaktörer där vi lyfter idrottsrörelsens frågor och utmaningar.

Intresspolitisk dag

Varje vår och höst bjuds tjänstepersoner och politiker in till Intressepolitisk dag. Temat följer idrottsrörelsens mål i Strategi 2025 och tar upp aktuella frågor och utmaningar, sett från föreningarnas perspektiv. Tidigare teman har kretsat kring status och villkor för föreningsägda anläggningar, som skiljer sig stort i länet. Vi har också under de intressepolitiska träffarna pratat om Barnkonventionen och barnens villkor inom idrottsrörelsen. 

Temat återspeglas i den intressepolitiska dagen som fokuserar på hur samhället kan samverka med idrotten för att skapa evenemang och möteslplatser som lyfter hela regionen.