Hem / Samverkan och intressepolitik / Samverkan för halländsk idrott / Så jobbar vi med intressepolitik

Så jobbar vi med intressepolitik

En viktig del i RF-SISU Hallands uppdrag är att företräda idrottsrörelsen. Det innebär att vi har som uppgift att lyfta idrottsrörelsens frågor, utmaningar och möjligheter.

RF-SISU Halland strävar efter att vara en samlande kraft för idrottsrörelsen i Halland och ska vara en organisation som andra vill samverka med. Vi företräder föreningslivet i Halland som bidrar till stor nytta för samhällets utveckling.

Målet är en attraktiv föreningsverksamhet där barn, unga, vuxna och äldre kan och vill träna och tävla i förening under hela livet. I dessa områden ingår arbetet med idrottens värdegrund. Sammantaget kommer det arbetet skapa förutsättningar för att göra Halland starkare.

Vi företräder och samordnar den regionala och lokala idrottsrörelsen genom att

  • Skapa goda förutsättningar för idrottsföreningar och SDF.
  • Företräda idrottsrörelsen mot kommuner och region.
  • Samverka med andra aktörer i linje med vårt basuppdrag.
  • Omvärldsbevaka, driva opinion och företräda idrottsrörelsen
  • Stödja idrottsrörelsen i intressepolitiska frågor.

Det gör vi genom att lyfta frågor där vi ser att idrottsföreningar och idrottsrörelsen kan bidra till ett bättre samhälle samtidigt som vi visar att vi tar tag i de utmaningar som finns. Vi visar på den samhällskraft idrottsföreningarna är!

Mötesplatser 

Varje år träffar styrelse och medarbetare inom RF-SISU Halland företrädare för kommuner genom mötesplatser där vi lyfter idrottsföreningarnas frågor. Syftet med intressepolitiska dagar, frukostmöten, debattartiklar, föreningsforum och kommundialoger är att beskriva det vi gör varje dag året runt – arbetar för idrottsrörelsens mål i Strategi 2025. Och vi vill få med alla på resan!

Idrottsrörelsens utvecklingsresor handlar om att skapa inkluderande verksamheter där fler vill vara med längre. Det arbetet sker ute i föreningarna varje dag − genom folkbildning. Kommuner, län och region bidrar till hållbar utveckling och folkhälsa genom stödet till idrottsrörelsen.

Prioriterade områden 

2022 prioriterar vi tre områden

  • Stöd för återstart.
  • Plats för idrott.
  • Idrottsföreningarnas roll för folkhälsan.