Idrottsrådet i Varberg

Idrottsrådet i Varberg är en arbetsgrupp som företräder idrotten inom Varbergs kommun.

Rådets syfte och primära uppdrag är att i övergripande strategiska frågor vara idrottsrörelsens språkrör i dialogen med Varbergs kommuns Kultur och Fritidsförvaltning i ärenden och frågor som berör idrotten.

Syfte och uppdrag

Idrottsrådets syfte och primära uppdrag är att vara idrottsrörelsens språkrör i dialogen med Kultur & Fritid i i övergripande strategiska och idrottspolitiska frågor. Att vara verksam i rådet innebär ett gränsöverskridande idrottsligt samarbete, som ska främja både bredd- och elitidrottens utvecklingsmöjligheter i Varberg.

Vill du veta mer om idrottsrådet i Varberg? Ta kontakt med Jarl Kristenson.