Guldklubben

Guldklubben är en ideell förening som erbjuder medlemskap åt alla som fått RF-SISU Hallands förtjänsttecken i guld.

Guldklubben skapar gemenskap för erfarna halländska idrottsledare. Utöver att erbjuda mötesplatser och gemenskap delar Guldklubben årligen ut ett stipendium till en halländsk ungdomsledare.   

Vill du veta mer?

Kontakta Guldklubbens ordförande, Göte Arvidsson, tel: 070-720 17 97

Styrelse:

Ordförande

  Göte Arvidsson
Vice ordförande  

Bengt Andersson

Kassör  

Elly Svensson

Sekreterare  

Thomas Ljungman

Ledamot  

Bengt-Åke Torhall

Suppleant  

Jan Enarsson

Suppleant   Edward Kowalkowski

Här hittar du medlemsinformation från Guldklubben:

Medlemsnytt

Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll

Förtjänsttecken i guld för idrottsledare

Halländska idrottsledare (förtroendevalda) kan erhålla RF-SISU Hallands förtjänsttecken i guld med frikort, efter arbete i specialidrottsdistriktsförbunds eller idrottsförenings styrelse. 

Förtjänsttecknet är distriktets högsta utmärkelse och ligger till grund för att kunna söka RF:s högsta utmärkelse. Förtjänsttecknet ska därför innehålla följande kriterier:

Kriterier: Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som tidigare erhållit utmärkelser enligt respektive DF:s bestämmelser och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete på styrelse och/eller kommitténivå eller motsvarande i förbundsorganisation under minst 20 år eller i förening under minst 25 år.

Läs mer om förtjänsttecken