Hem / Samverkan och intressepolitik / Samverkan för halländsk idrott

Samverkan för en stark halländsk idrott

Samverkan är grunden för en framgångsrik idrottsrörelse. Genom föreningar och förbund − med samverkan och stöd från samhället − bygger vi en idrottsrörelse som inkluderar,  skapar gemenskap, stärker hälsan och sprider glädje i hela Halland.

Intressepolitik i idrottens tjänst

En viktig del i RF-SISU Hallands uppdrag är att företräda idrottsrörelsen. Det innebär att vi har som uppgift att lyfta idrottsrörelsens frågor, utmaningar och möjligheter, i samtal och samverkan med andra samhällsaktörer.

RF-SISU Hallands intressepolitiska arbete sker på olika nivåer med ett gemensamt syfte. Att lyfta den goda verksamhet som genomförs i länets idrottsföreningar varje dag, året runt, med riktining mot Strategi 2025. Idrottsrörelsens mål i Strategi 2025 bygger på fem utvecklingsresor som handlar om att skapa inkluderande verksamheter där fler vill vara med längre. 

Hallands kommuner och Region Halland bidrar till hållbar utveckling och folkhälsa genom sitt stöd till idrottsrörelsen.

Gemensamt arbete för stärkt hälsa

Genom arbetet för social hållbarhet är Region Halland en naturlig samverkanspart i viktiga folkhälsosatsningar. Samarbetet sker även på strategisk nivå.

  • RF-SISU Halland har varit med i framtagandet av den nya regionala utvecklingsplanen (RUS) och har gett inspel till regionens kulturplan. 

  • RF-SISU Halland är del i den halländska Överenskommelsen för samverkan inom idéburen sektor. 

Idrottsanläggningar en nyckelfråga

Tillgång och status på anläggningar skiljer sig stort över länet. Den ekonomiska verkligheten för idrottsföreningar likaså. De senaste åren har RF-SISU Halland genomfört en omfattande inventering av länets idrottsanläggningar. Rapporterna ger en unik överblick över status och skick på de föreningsägda anläggningarna och därigenom den verklighet som föreningarna lever i. Målet är att underlaget ska kunna användas som stöd för såväl enskilda insatser som strukturella förbättringar.

Visa att ni samverkar med oss! 

Här nedanför kan ni ladda ner en banner till er hemsida