Stipendier

RF-SISU Halland delar årligen ut flera stipendier, bland annat Årets IF, Årets unga ledare, Årets folkbildare, och CG Bergenstråhles Parasportstipendium i syfte att premiera och uppmärksamma goda insatser som genomförts inom halländsk idrott.

Nedan kan du läsa vilka kriterier som gäller för respektive stipendium. Här finns också digitala ansökningshandlingar för respektive stipendium tillgängliga.

Årets förening:

Mottagaren av denna utmärkelse är en förening i Halland som arbetat förtjänstfullt med sin verksamhetsutveckling inom ramen för Strategi 2025.

Nominering kan ske av SDF, idrottsförening eller enskild person.

Stipendiesumma 10 000 kr

Ansök här: Ansökan öppnar i december

Årets ledare:

Stipendiet delas ut till en ledare, oavsett ålder, som genom sina insatser under året bidragit till att utveckla sin förenings verksamhet i linje med Strategi 2025.
Stipendiaten kan verka både som aktivitets- och organisationsledare samt vara verksam i en halländsk förening. Nominering kan ske av SDF, idrottsförening eller enskild person.

Stipendiesumma 5000 kr till stipendiaten samt 5000 kr till hens förening

Ansök här: Ansökan öppnar i december

Årets unga ledare:

Stipendiet delas ut till en ung ledare, i åldern 16-25 år, som utfört ett bra arbete som aktivitets- och/eller organisationsledare. Stipendiaten ska vara verksam i en halländsk förening.

Nominering kan ske av SDF, idrottsförening eller enskild person.

Stipendiesumma 5000 kr till stipendiaten samt 5000 kr till hens förening

Ansök här: Ansökan öppnar i december

CG Bergenstråhles parasportstipendium:

Det av Carl-Gustaf Bergenstråhle instiftade stipendiet delas årligen ut till en ungdomsidrottare inom Parasporten i Halland. Stipendiaten skall vara i åldern 13 – 20 år.
Stipendiaten ska vara förtjänt, lovande samt visa god sportsmannaanda och vara en bra kompis. Nominering kan ske av SDF, idrottsförening eller enskild person.

Stipendiesumma 4000 kr

Ansök här: Ansökan öppnar i december

Årets folkbildare

Stipendiet tilldelas en ledare som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med folkbildande insatser i sin förening vilka har bidragit till ökat engagemang, delaktighet samt utveckling av
både individer och verksamhet. Ingen extern nominering sker till detta stipendium.

Stipendiesumma 5000 kr till stipendiaten samt 5000 kr till hens förening

RF-SISU Hallands styrelse utser stipendiat.

Guldklubbens ungdomsledarstipendium:

RF-SISU Hallands styrelse utser stipendiat.