Hem / Om oss / Stipendier och utmärkelser

Stipendier och utmärkelser

Stipendier från RF-SISU Halland

RF-SISU Halland delar årligen ut flera stipendier, bland annat Årets IF, Årets unga ledare, Årets folkbildare, och CG Bergenstråhles Parasportstipendium i syfte att premiera och uppmärksamma goda insatser som genomförts inom halländsk idrott.

Förtjänsttecken och utmärkelser

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom styrelser/kommittéer eller motsvarande på förenings- och förbundsnivå inom distriktsidrotten, samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap. Föreningen ansöker om de olika utmärkelserna hos RF-SISU Halland.  Ledare som fått RF-SISU Hallands högsta utmärkelse, förtjänsttecken i guld med frikort, eller sitt SF:s högsta utmärkelse kan vara aktuella för att få Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse i guld som delas ut vid Riksidrottsmötet.

Läs mer om vilka regler som gäller för utmärkelser här:

Läs mer om Guldklubben, Halland

Fler stipendier

Stiftelsen Tore A Jonassons stipendium 

2018 delades för första gången ut stipendier till idrottsföreningar. Stiftelsen samverkar med Riksidrottsförbundet och tar hjälp av oss distriktsidrottsförbund med att leta fram de bäst lämpade kandidaterna. Varje distrikt får föreslå två kandidater.

Nomineringsförslag sker via er idrottskonsulent. 

Folksam Ledarcamp 

Varje år delar Folksam ut stipendier till ungdomar som får chansen att utvecklas som idrottsledare. Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. Information om ansökan inför 2020 kommer under våren.

Kriterier för att söka stipendiet:

Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern 16-25 år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Ledaren ska:

  • vara en god förebild
  • ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse för utövarnas sociala utveckling.
  • genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt intresse för idrott och hälsa.
  • arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en självklarhet.

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Riksidrottsförbundet och Svenska Spel delar ut ett stipendium på 50 000 kronor per stipendiat en gång per termin (25 000 kronor/termin) till 75 aktiva. 

Läs mer om Elitidrottsstipendiet på Riksidrottsförbundets hemsida.

Mer info om stipendier på RF:s hemsida

Vill ni veta veta mer? Kontakta oss på 035-177400 eller mejla till This is a mailto link.