Hem / Om oss / Sammanläggning 2020

Sammanläggning 2020

Sedan januari 2020 heter vi inte längre Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Halland. Vi har bytt namn till RF-SISU Halland och samtidigt till en ny logotyp. Men vår verksamhet fortsätter att vara densamma.

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten sammanläggs Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Halland från och med 1 januari 2020 till en gemensam organisation med namnet RF-SISU Halland. Verksamheten påverkas inte, vi har fortsatt två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

Sammanläggningen är en administrativ åtgärd, och enligt nationellt beslut ska totalt 19 distrikt i Sverige gå i samma riktning (på riksplanet sker ingen förändring).

Vid våra organisationers årsstämmor den 6 april 2019 togs beslut om att SISU-distriktet likvideras och att dess tillgångar övergår till distriktsidrottsförbundet.

I samband med sammanläggningen och namnbytet byter vi logotyp och grafisk profil och sedan 15 januari har vi även en ny hemsida.