Hem / Om oss / Distriktsstämma och handlingar

Kungörelse distriktsstämma 2021

Distriktsstämman genomförs den 27 mars klockan 10.00 på Varbergs Stadshotell.

Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsstämman ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari: Skickas till RF-SISU Halland, Box 93, 30103 Halmstad.

Kallelsen och info om anmälan till stämman sänds ut i januari.

Halmstad den 16 september
Styrelsen för RF-SISU Halland

Första digitala årsmötet i Halland

 

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen

Här hittar du formalia till årsstämman

Antagna stadgar RF-SISU Halland

Personval

Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får inför enligt RF-SISU Hallands stadgar inkomma med namn på kandidater inför distriktsstämman senast den 15 januari, året för stämman.

Valbarhet

Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder

Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.