Hem / Om oss / Distriktsstämma och handlingar

Första digitala årsstämman genomförd

Årsstämmorna den 28 mars var historiska, som mötesordförande Susanne Erlandsson konstaterade. RF-SISU Halland genomförde som första distrikt, en digital stämma. 

Halland var den 28 mars det första RF-SISU distrikt att genomföra stämmor. Det var årsstämman för SISU Idrottsutbildarna Halland, en avslutsstämma och så givetvis distriktsstämman för RF-SISU Halland, en stämma som stängde året för Hallands Idrottsförbund och öppnade upp för RF-SISU Halland och året 2020. Nu är vi en organisation med ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

Behövde inte ställa in

Många distrikt har valt att skjuta på sina stämmor och vi kan vara stolta över en väl genomförd stämma, med många digitala deltagare inklusive mötesordföranden Susanne Erlandsson (Riksidrottsstyrelsen och förbundsstyrelsen). Några ombud på kansliet i Halmstad tillsammans med idrottskonsulenter och några få deltagare på plats i Tylösand. Vi hittade lösningar utifrån varje ombuds behov och önskemål.

Beslut om verksamhetsplan och stadgar

Distriktsstämman för RF-SISU Halland fattade beslut om revidering av stadgar, fastställde ekonomisk plan för 2020 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2019. Stämman informerade om stipendier, utmärkelser och utsåg Jonas Åberg till hedersledamot. Nu ser vi framåt och styrelsen avtackar Cecilia Andersson och Adnan Bainca, samt hälsar Paulina Magnusson och Linus Engdahl välkomna.


Här kan du läsa verksamhetsberättelsen

Här hittar du formalia till årsstämman

Antagna stadgar RF-SISU Halland

Personval

Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får inför enligt RF-SISU Hallands stadgar inkomma med namn på kandidater inför distriktsstämman senast den 15 januari, året för stämman.

Valbarhet

Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder

Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.