Hem / Om oss / Distriktsstämma och handlingar

Kungörelse distriktsidrottsstämma 2022

Distriktsstämman genomförs onsdagen 23 mars klockan 18.30, Halmstad.

Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsstämman ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari: skickas till RF-SISU Halland, This is a mailto link

Kallelsen och info om anmälan till stämman sänds ut i januari,
Halmstad 14 september 2021
Styrelsen för RF-SISU Halland

 

Distriksstämman 2021 genomförd

Nu är årets Distriktsidrottsstämma genomförd. En stämma då vi avtackat vår ordförande Ulf Järphag för att istället välkomna Susanne Erlandsson som ny ordförande.
Ann-Charlotte Jämström och Jessica Gunnarsson valdes också in som nya ledamöter i styrelsen.
Anne Börjesson, Malin Björklund och Susanne Jansson tackades också av, men de blir kvar i teamet i egenskap av hedersledamöter!
Ytterligare ett par personella förändringar genomfördes. Anders Bengtsson valdes om medan Sven Svensson, ersättare för lekmannarevisorn, avtackades.
Alltihop under engagerad och kunnig ledning av Jonas Åberg, mötesordförande.

Verksamhetsberättelse 2021.pdf

Formalia Distriktsidrottsstämman 2021 (PDF).pdf

Stadgar RF-SISU Halland Antagna 2021.docx 

Första digitala årsmötet i Halland

 

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen

Här hittar du formalia till årsstämman

Antagna stadgar RF-SISU Halland

Personval

Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får inför enligt RF-SISU Hallands stadgar inkomma med namn på kandidater inför distriktsstämman senast den 15 januari, året för stämman.

Valbarhet

Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder

Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.