Hem / Om oss / Distriktsstämma

Distriktsstämma

2023 års distriktsstämma genomförs onsdagen 22 mars klockan 18.00, Halmstad.

 

Förslag till ärenden att behandlas vid distriktsstämman ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari: skickas till RF-SISU Halland, This is a mailto link

 

Kallelsen och info om anmälan till stämman sänds ut i januari. 

Distriktsstämma 2022

2022 års distriktsstämma genomfördes 23 mars. Specialdistriktsförbundens ombud närvarade som representanter för länets föreningar. 

På dagordningen stod verksamhetsplan med ekonomisk plan för RF-SISU Halland samt val av styrelse, valberedning och lekmannarevisorer för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att använda RF-SISU Hallands eget kapital för att under 2022 stärka föreningarna efter pandemins sviter. Som stödorganisation kan RF-SISU Halland verka för att stödja idrottsföreningar (IF) och specialdistriktsförbund (SDF) i deras återstartsarbete genom föreningsutveckling och folkbildning.

Beslutade särskilda insatser 2022-2023

  • RF-SISU Halland kommer att förstärka folkbildningsresursen till IF/SDF för att hjälpa föreningslivet att ”starta om” och bli stärkta framåt. Det gör RF-SISU Halland som stödorganisation genom folkbildningens verksamhetsformer. Det genererar en resurs till IF/SDF/MO att använda i föreningsutveckling. Denna resurs bygger på IF/SDF:s genomförda folkbildningsverksamhet.
  • 2021-2025 vill vi utveckla satsningen Att utvecklas som folkbildare samt stärka och utveckla föreningarnas utbildningsledare och unga ledare.

Nygammal styrelse

Susanne Erlandsson blev omvald som styrelsens ordförande. Stämman beslutade också om omval av Paulina Magnusson och Linus Engdahl samt nyval av Martin Wendelbo som styrelseledamöter. Kvarstår sedan föregående stämma gör Anders Bengtsson, Ann-Charlotte Järnström och Jessica Gunnarsson, samt regionens ledamot Gun-Marie Stenström.

Nyvald i styrelsen är Martin Wendelbo

Martin är i grunden digital strateg och marknadsförare med specialkompetens inom sociala medier. Han arbetar som konsult och föreläsare men har hjärtat i basketen i allmänhet och Onsala Pirates i synnerhet. Föreningen tilldelades 2016 utmärkelsen ”Årets förening” i Halland. Martin är aktiv styrelsemedlem i Onsala Pirates sedan 4 år, varav de tre första åren som ordförande. Han ses allmänt som en kreativ idéspruta som ser möjligheter i det mesta. Sportsligt har Martin ett aktivt förflutet inom tennis, pingis, hockey, fotboll, simning, volleyboll och undervattensrugby. Numera är det mest padel som gäller.

Valberedningen består av Jarl Kristensson (ordförande), Ulf Andersson och Frida Lager.
Lekmannarevisorer för året är Ulf Järphag (ordinarie) samt Johan Johqvist (ersättare).

Handlingar 

Stadgar RF-SISU Halland Antagna 2021

Protokoll Distriktsidrottsstämman 2022

Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan RF-SISU Halland 2022-2023 

Verksamhetsberättelse 

SkärmklippVB3mars.JPG

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen

Personval

Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får inför enligt RF-SISU Hallands stadgar inkomma med namn på kandidater inför distriktsstämman senast den 15 januari, året för stämman.

Valbarhet

Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder

Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.