Hem / Om oss / Om RF-SISU Halland / Distriktsstämma och handlingar

Distriktsstämma och handlingar

Digital årsstämma

Distriktsstämmor för RF-SISU Halland och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland avses genomföras som planerat lördagen den 28 mars 2020 klockan 10.00!

OBS

  • På grund av rådande samhällssituation kommer stämman genomföras i digitalt forum.
  • Sista datum för anmälan om deltagande är passerat.
  • Kontakta RF-SISU/Halland om du är anmäld och har för avsikt delta digitalt, och för att då få information om hur du ansluter till detta digitala forum.
  • Finns tyvärr ingen möjlighet ta emot sena anmälningar.


Här kan du läsa verksamhetsberättelsen

Här hittar du formalia till årsstämman

Stadgar RF-SISU Halland

Personval

Föreningar, SDF:s och MO:s distriktsförbund får inför enligt RF-SISU Hallands stadgar inkomma med namn på kandidater inför distriktsstämman senast den 15 januari, året för stämman.

Valbarhet

Valbar vid personvalen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en idrottsförening som är ansluten till RF-SISU:s distriktsförbund, och som inte är arbetstagare hos SISU Riks, SISU-distrikt, RF eller DF.

Mandatperioder

Ordförande väljs på ett år och styrelseledamöter på två år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år. Revisionsbolag utses på ett år.