Hem / Egna nyheter / Vi nystartar halländsk idrott tillsammans

Gemensam nystart för halländsk idrott

Samhällets aktörer måste arbeta tillsammans för att stärka idrotten i den nystart som väntar. Det skriver RF-SISU Hallands ordförande Susanne Erlandsson och distriktsidrottschef Sandra Hidgård, distriktsidrottschef.

Inom idrottsrörelsen är vi vana vid att kämpa. Ibland lyckas vi överkomma våra hinder, eller vinna den där viktiga matchen. Ibland gör vi det inte. Sådan är idrotten, eller åtminstone var fram till 2020. Då mötte vi en motståndare som tvingade ner hela samhället på knä. Vi ser nu tydligt att styrkan i föreningslivets gemenskap och mötet mellan människor inte kan tas för givet.  

Elitidrottare tävlar nu inför folktomma läktare. Men för den, ur ett folkhälsoperspektiv, så viktiga breddidrotten för barn och ungdomar är situationen en helt annan. Vi är tacksamma i de fall där barn och unga födda 2002 och senare har fått möjlighet att träna, tävla och spela matcher igen. Det är en försiktig början till att hitta ett nytt normalläge. Men det är inte alla som kan glädjas över lättnaderna. Olika idrotter har väldigt olika förutsättningar och detta skapar en klyftor som drabbar barn och unga. 

Minskat deltagande i pandemins spår

Under 2020 minskade det antalet deltagare i gruppaktiviteter i landet med sex miljoner. I Halland var nedgången i så kallade deltagartillfällen* nära 198 000, vilket innebär 12 procent färre deltagare i barn- och ungdomsidrotten. De idrotter som visar störst nedgång är boxning, budo- och kampsport samt brottning. Men även stora lagidrotter som handboll och innebandy har drabbats hårt. För personer med funktionsnedsättning är nedgången ännu större. Siffrorna visar en halvering av aktivitet bland vuxna med funktionsnedsättning. Det är oerhört allvarligt och ett hårt slag mot en redan utsatt grupp. Vi känner en stor oro för idrottens framtid och för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten och föreningarnas gemenskap.

Här kan du läsa mer om samverkan inom halländsk idrott

Ledarskap avgörande i nystart

Föreningslivet dess ideella ledare är avgörande för idrottsrörelsen och för samhället framåt. Detta ledarskap behöver stödjas, stimuleras och uppmuntras. Det gör vi genom idrottens folkbildning och där krävs nu en kraftsamling. Vi möter en verklighet där föreningarnas verksamhet och ekonomi har skakats i grunden. Stöd från stat, region och kommuner lindrar effekterna och detta kommer att behövas fortsatt när verksamheter startar upp igen. Arbetet med att kartlägga effekter och behov framöver pågår. Riksidrottsförbundet i dagarna gått ut med en ny enkät till landets föreningar.  
Vår önskan är en fortsatt god dialog med Hallands kommuner och Region Halland kring åtgärder som underlättar för föreningsidrotten, så att vi kan fortsätta ta vårt samhällsansvar som Sveriges största folkrörelse och idrottsrörelsens studieförbund.

Idrotten kommer att bli en viktig väg ut ur pandemin för många, inte minst för de 337 000 medlemmar som finns registrerade i våra halländska föreningar. Riskera inte att låta försämrad föreningsekonomi leda till höjda medlemsavgifter. Det spär på de hälso- och socioekonomiska klyftor som vi redan i dag ser och kämpar mot.

Tillsammans med kommunerna och regionen vill vi kraftsamla för att stödja ledare och aktiva i våra 814 föreningar i deras om- och nystart. Tillsammans hittar vi tillbaka till den gemenskap och rörelseglädje som gör skillnad i hallänningarnas liv, varje dag.

Susanne Erlandsson, ordförande i RF-SISU Halland 
Sandra Hidgård, distriktsidrottschef 

 
* Deltagartillfällen är det sammanlagda antalet deltagare som varit med i bidragsberättigad verksamhet för barn och unga 7-25 år.  Statistiken visar antalet deltagare vid gruppaktiviteter, alltså inte unika individer.