Hem / Egna nyheter / Våra idrottsföreningar behöver stöd genom krisen

Våra idrottsföreningar behöver stöd genom krisen

Coronaviruset slår hårt mot idrottsrörelsen. Vi vädjar till Hallands kommuner att inte glömma våra idrottsföreningar i den situation som nu råder. Med gemensamma krafter kan kan vi stödja föreningslivet genom krisen.

Coronavirusets utbredning i Sverige slår mot alla delar i samhället, med stora konsekvenser på kort och lång sikt. Föreningslivet är inte undantaget. Ett samhälle måste fungera i svåra situationer, inte minst för våra barn och ungdomar. Civilsamhället har i detta läge en oerhört viktig funktion och idrottsrörelsen kan vara en trygghet som ger tillgång till fysisk aktivitet, och möjlighet för barn och unga att träffa sina kompisar och ha roligt.

Inställda arrangemang kan få stora konsekvenser 

Den mängd inställda arrangemang som vi nu ser i spåren av coronaviruset påverkar hela idrottsrörelsen. För våra lokala föreningar är arrangemangen en viktig inkomstkälla, som nu helt uteblir på obestämd tid. Det innebär i förlängningen att vi riskerar den goda verksamhet som gör att hallänningar i alla åldrar får träna, träffas, utvecklas och växa i gemenskap, i våra idrottsföreningar. Det ekonomiska bortfallet och dess konsekvenser är svårt att överblicka i dagsläget, men klart är att det kommer att ha en stor påverkan på barns och ungas möjligheter till en aktiv fritid under lång tid framöver.

En vädjan till kommunerna 

RF-SISU Halland går nu ut med en vädjan till de halländska kommunerna att tillfälligt se över möjligheter till lättnader för ideella föreningar avseende avbokning av kommunala lokaler. En tillåtande hållning från kommunernas sida med fri eller kostnadsreducerad avbokning av kommunala lokaler skulle minska de ekonomiska skadorna. För idrotten är det lokala engagemanget det absolut viktigaste. Stödet från det lokala näringslivet och kommunen är avgörande. Vi måste arbeta tillsammans för att ge idrottsrörelsen, Hallands medlemsorganisationer, idrottsföreningar och förbund, möjlighet att upprätthålla civilsamhällets stödjande kraft i den kris som nu råder. Tillsammans kan föra dialoger om insatser på kort och lång sikt. Så att vi inte riskerar att tappa viktiga verksamheter som bygger hälsa och gemenskap i hela vårt län.
 

Sandra Hidgård, distriktsidrottschef

Ulf  Järphag, ordförande RF-SISU Halland