Hem / Egna nyheter / Stöd för anpassad träning i coronatider

Stöd för anpassad träning i coronatider

Nu finns stöd att söka för de föreningar som vill hålla igång träningsverksamhet, anpassad efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det kan exempelvis handla om att investera i utrustning, eller täcka kostnader för förändrade anläggningsbehov.

Med stödet "Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin" vill Riksidrottsförbundet skapa möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta träningsverksamhet, så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer. 

Vill ni göra en ansökan? Ta kontakt med er förenings idrottskonsulent

Stöd för barn- och ungdomsidrott

Föreningen kan söka stöd för att:

  • Köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning.
  • Genomföra anpassad idrottsverksamhet
  • Täcka kostnader för förändrat anläggningsbehov på grund av stängda idrottsanläggningar.

Stöd för integrationssatsningar

Inom ramen för stödet kan man till exempel köpa in material för att ställa om träningar som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Stödet avser verksamhet för alla åldrar.