Hem / Egna nyheter / Sök våra stipendier

Sök våra stipendier och premieras för ditt engagemang

Årets förening, unga ledare, Hallandsjunior eller idrottare inom parasport - ta chansen och sök Hallands Idrottsförbunds stipendier! Sista ansökningsdag är 15 februari 2020, men varför vänta. Ansök eller nominera redan i dag!

Årligen delar Hallands Idrottsförbund (från årsskiftet RF-SISU Halland) ut 5 olika stipendier;

Årets unga ledare - 12 000 kronor i stipendiesumma 

RF-SISU Halland delar årligen ut ett Ungdomsledarstipendium. Stipendiet delas ut till en ung ledare i halländska idrottsföreningar, i åldern 16-25 år, som utfört ett bra arbete som aktivitets- och/eller organisationsledare.

NYHET! Ledarstipendium - 12 500 kronor i stipendiesumma

RF-SISU Halland instiftar från och med i år ett nytt ledarstipendium för att premiera en ledare oavsett ålder som genom sina insatser bidragit under året till att utveckla sin förenings verksamhet i linje med Strategi 2025. Stipendiaten kan verka både som aktivitets- och organisationsledare.

Årets Hallandsjunior -  två stipendiater, en kille och en tjej, får 6000 kronor vardera. 

Stipendiet Hallandsjunioren utdelas årligen till en halländsk junior inom en av SDF föreskriven ålder för prestation i idrottsutövning under ett kalenderår. Utöver prestation vägs även sociala värden och personliga egenskaper in. Som exempel kan nämnas att personen är en förebild för yngre, ansvarstagande, god kamrat varför juryn vill att detta beskrivs och motiveras i nomineringen.

Årets Idrottsförening i Halland - 18 000 kronor i stipendiesumma

Vilken förening i Er idrott är lämplig att föreslås till 2019 års idrottsförening? Vi tar tacksamt emot förslag till ”Årets Idrottsförening i Halland”. Mottagaren av denna utmärkelse kommer vara en förening som arbetat förtjänstfullt med sin verksamhetsutveckling inom ramen för Strategi 2025.

Nominering kan göras av SDF, idrottsförening eller av en enskild person. 

CG Bergenstråhles Parasportstipendistipendie - 4000 kronor (delas ut av Hallands parasportförbund) 

Det av Carl-Gustaf Bergenstråhle instiftade stipendiet utdelas årligen till en ungdomsidrottare inom Parasporten i Halland. Stipendiaten skall vara i åldern 13 – 20 år. Stipendiaten skall vara förtjänt, lovande samt en god sportsman och kamrat.

Du kan skicka nomineringen med stipendie, personens uppgifter och meriter till This is a mailto link

läs mer om stipendier och utmärkelser