Hem / Egna nyheter / Samtal som pekar ut vägen framåt

Samtal som pekar ut vägen framåt

Vart vill vi med föreningen och vad står vi för? Viktiga frågor behandlas när Frillesås rid- och körklubb samlas för att jobba med föreningsutveckling. Helgen blir också ett forum för att stärka gemenskapen och engagemanget i föreningen.

Det är lördag eftermiddag. Lunchen är precis över och cirka 25 personer från Frillesås rid- och körklubb börjar åter ta plats i konferenssalen.

Ridstövlarna har de lämnat hemma. Hjälmarna likaså. I dag är det inte för att rida, utan för att jobba med värdegrund och vision som de träffas.

- Vi vill peka ut vart vi vill med föreningen och vad vi står för, förklarar ordförande Eva Börjesson.

Utvecklar och bygger gemenskap 

Arbetet genomförs som en process, en av folkbildningens verksamhetsformer. Här står samtalet mellan människor i fokus.

På förmiddagen har deltagarna diskuterat värdegrund. Resten av helgen är det fullt fokus på visionen framåt – något som blir särskilt angeläget när ledningen nu äntligen kan avslöja att klubben ska få bygga ett nytt ridhus.

Gruppen som är på plats representerar olika funktioner. Bland annat är ungdomssektionen, medlemsstallet och styrgruppen för voltigeverksamheten representerade.

Eva Börjesson berättar att det är ett medvetet val. Föreningen består av många olika delar och vissa av dem har få gemensamma kontaktytor i vardagen. Att mötas utanför stallet ser hon som en möjlighet att bygga gemenskap.  

- Vi behöver få ihop oss till en enhet. För vi klarar oss inte utan varandra. En sådan här helg blir en chans att träffas i ”civila kläder” för att skapa glädje och engagemang, säger Eva Börjesson och fortsätter:

- Jag hoppas att vi efter de här dagarna har kommit varandra lite närmare. Man behöver inte umgås på fritiden men man kan veta lite vad de andra gör, och vilka frågor de brottas med.

Chans att lyfta funderingar

Samtalen pågår för fullt när deltagarna jobbar i smågrupper och sedan redovisar för varandra. I dialogen som uppstår lyfter de bland annat vikten av att föreningens vision blir verkstad och inte stannar vid ”ord på ett papper”.

Runt ett av borden sitter Smilla Larsson och Sabina Victorsson som hör till helgens yngre medverkande. De uppskattar möjligheten att få samlas och utbyta tankar och erfarenheter.

- Det är en bra chans att ta upp saker som man tänker på i vardagen. Det hade varit kul att göra det här oftare, säger Smilla Larsson.

Utvecklingsdagarna är sprungna ur föreningens samverkan med RF-SISU Halland. Arbetet leds av idrottskonsulent Lisa Fallhagen som har planerat upplägget efter de behov som klubben själv har identifierat.

- Tankarna på den här helgen har vuxit fram genom ett nätverk som vi har inom halländsk ridsport där vi bland annat pratat om ideellt engagemang. Under resans gång har föreningen kommit fram till att de vill jobba vidare med vision och värdegrund. De har själva varit involverade i hur vi lagt upp arbetet och tagit fram material som de har kunnat jobba med, säger Lisa Fallhagen.

Som stöd och inspiration används bland annat kursmaterialet Målstegen från SISU Idrottsböcker.

- De har också använt ridsportens värdegrund och ledstjärnor som utgångspunkt för sitt eget värdegrundsarbete, säger Lisa Fallhagen.

Startskottet på långsiktigt arbete 

Processen pågår en hel- och en halvdag och möjliggörs med stöd från Svenska ridsportförbundet och RF-SISU Halland.

För att visionen och värdegrunden framgångsrikt ska bli en del av verksamheten är det viktigt att inte sätta punkt när helgen tar slut, förklarar Lisa Fallhagen.

- Det är jätteviktigt att jobba vidare med frågorna. Det kan vara i en eller flera lärgrupper men också i styrelsen.

- Något annat som är viktigt är bra dokumentation. De kommer få med sig alla papper hem för att renskriva.

När lördagskvällen närmar sig och ordförande Eva Börjesson får summera dagen konstaterar hon att det finns mycket kunskap och stort engagemang i föreningen. Efter helgen kommer de att jobba vidare med frågorna på hemmaplan, bland annat genom en lärgrupp, berättar hon.

- Det här är startskottet på ett arbete som fortsätter över tid.